Skoči do osrednje vsebine

V kabinetu ministra opravljamo organizacijske in strokovne naloge, vezane na funkcijo ministra. Usklajujemo in spremljamo izvajanja nalog ministrstva in organov v sestavi ministrstva. Usklajujemo priprave predpisov in gradiv ter organiziramo sodelovanje z državnim zborom, vlado in ministrstvi. Opravljamo tudi organizacijska opravila pri obiskih tujih delegacij in protokolarnih zadev. Usklajujemo upravno-tehnične naloge, vezane na funkcijo ministra, ter usklajujemo in organiziramo njegove delovne sestanke ter druge dejavnosti, potrebne za nemoteno delovanje ministrstva. Sodelujemo v komisiji za strokovni izpit zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – preverjanje znanja kandidatov iz posameznih vsebin.

Vodstvo

Strategije in programi

  • Z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 "Skupaj za družbo zdravja" se osredotočamo na reševanje ključnih težav z zdravje posameznikov in zagotavljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji. S tem postavljamo temelje za varovanje zdravja v vseh politikah. Resolucija predstavlja podlago za razvoj zdravstva v Sloveniji do leta 2025. Prav tako je podlaga za pripravo in sprejetje ustreznih predpisov s področja zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti. Ob tem pa ohranja vizijo kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva.
    Strategije in programi | Ministrstvo za zdravje

Organizacijske enote ministrstva

Odbori za razlago kolektivnih pogodb

  • Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, v prostorih Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije - Metelkova 11, 1000 Ljubljana, sdzns@siol.net
  • Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, v prostorih Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije - Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana, pisarna@sindikat-zsvs.si
  • Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, info@sindikatfides.si

Seznam uradnih in pooblaščenih oseb