Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije skrbimo za razvoj kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva, ki temelji na vsestranskosti, solidarnosti in pravičnosti. Prizadevamo si za krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni, optimizacijo zdravstvene oskrbe, povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva in njegovo vzdržno financiranje. V središče zdravstvenega sistema postavljamo potrebe pacienta.

Vodstvo

 • Strokovna izhodišča za prenovo sistema Nujne medicinske pomoči

  Dokument Strokovna izhodišča za prenovo sistema Nujne medicinske pomoči (NMP) je nastal na podlagi številnih strokovnih razprav na temo aktualnih težav in delovanja sistema nujne medicinske pomoči. Pripravo dokumenta je koordiniralo Ministrstvo za zdravje in predstavlja konsenz širšega kroga strokovnjakov. Ministrstvo za zdravje želi pred pripravo aktivnosti prenove sistema nujne medicinske pomoči pridobiti mnenja ključnih deležnikov, na podlagi katerih bo zastavilo načrt prenove sistema NMP.
  Strategije in programi
 • Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva od 2016 do 2025

  Z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« se osredotočamo na reševanje ključnih težav z zdravjem posameznikov in zagotavljanje sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji. S tem postavljamo temelje za varovanje zdravja v vseh politikah. Resolucija predstavlja podlago za razvoj zdravstva v Sloveniji do leta 2025. Prav tako je podlaga za pripravo in sprejetje ustreznih predpisov s področja zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti. Ob tem pa ohranja vizijo kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva.
  Strategije in programi
 • Slovenija: E-zdravje za bolj zdravo družbo

  Projekt razvoja strategije digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022 - 2027 je bil izveden v okviru Programa podpore strukturnim reformam (SRSP) Evropske komisije v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki s področja digitalizacije zdravstva in delovno skupino s ključnimi deležniki na področju zdravstva v Sloveniji.
 • Osnutek izhodišč za prenovo zdravstvenega sistema

  Smernice in priporočila

Organizacijske enote ministrstva

Odbori za razlago kolektivnih pogodb

 • Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

  Riharjeva ulica 38
  1000 Ljubljana

 • Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS

  Dunajska cesta 162
  1000 Ljubljana

 • Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi

  Metelkova 11
  1000 Ljubljana