Skoči do osrednje vsebine

V kabinetu ministra opravljamo organizacijske in strokovne naloge, vezane na funkcijo ministra. Usklajujemo in spremljamo izvajanja nalog ministrstva in organov v sestavi ministrstva. Usklajujemo priprave predpisov in gradiv ter organiziramo sodelovanje z državnim zborom, vlado in ministrstvi. Opravljamo tudi organizacijska opravila pri obiskih tujih delegacij in protokolarnih zadev. Usklajujemo upravno-tehnične naloge, vezane na funkcijo ministra, ter usklajujemo in organiziramo njegove delovne sestanke ter druge dejavnosti, potrebne za nemoteno delovanje ministrstva. Sodelujemo v komisiji za strokovni izpit zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – preverjanje znanja kandidatov iz posameznih vsebin.

Vodstvo

 • Strategije in programi

  Z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 "Skupaj za družbo zdravja" se osredotočamo na reševanje ključnih težav z zdravje posameznikov in zagotavljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji. S tem postavljamo temelje za varovanje zdravja v vseh politikah. Resolucija predstavlja podlago za razvoj zdravstva v Sloveniji do leta 2025. Prav tako je podlaga za pripravo in sprejetje ustreznih predpisov s področja zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti. Ob tem pa ohranja vizijo kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva.
  Strategije in programi | Ministrstvo za zdravje

Organizacijske enote ministrstva

Odbori za razlago kolektivnih pogodb

 • Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

  Riharjeva ulica 38
  1000 Ljubljana

 • Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS

  Dunajska cesta 162
  1000 Ljubljana

 • Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi

  Metelkova 11
  1000 Ljubljana

Seznam uradnih in pooblaščenih oseb