Skoči do osrednje vsebine

Služba za nujno medicinsko pomoč in izredne razmere

V Službi za nujno medicinsko pomoč in izredne razmere smo odgovorni za načrtovanje odziva zdravstvenega sistema na nujne primere, vključno z večjimi nesrečami ter za vzpostavitev mreže zdravstvenih izvajalcev v nujnih primerih, vključno z dežurnimi zdravniki.

Organiziramo in koordiniramo usposabljanja za izvajalce nujne medicinske pomoči in razvijamo protokole za sodelovanje z državnimi organi in drugimi subjekti v nujnih primerih. Izvajamo tudi nadzor in svetovanje izvajalcem zdravstvenih storitev v izrednih razmerah ter pripravljamo vsebinske podlage za razvoj kritične infrastrukture in varnostnih predpisov.

  • Katastrofna medicina

    Za učinkovito pripravljenost in odzivanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti na grožnje in tveganja izrednega ali vojnega stanja, kriz, naravnih ali drugih nesreč, je potreben celovit pristop, ki obsega strategije, usmeritve, načrte, programe, ukrepe, opremljenost in dejavnosti.