Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

  • Poročanje o sestavi nevarnih zmesi v skladu s 45. členom CLP uredbe

    Izvedba telekonference za zavezance po 45.členu CLP uredbe.

  • Odobritev razkužil po preklicu epidemije COVID-19

    Z razglasitvijo preklica epidemije COVID-19 v Sloveniji, ki stopi v veljavo 31. maja 2020 urad od 1. junija 2020 ne priglaša več biocidnih proizvodov po poenostavljenem postopku. Urad bo obravnaval prispele vloge v rednih zakonskih rokih.

  • Odobritev razkužil za potrebe obvladovanja epidemije COVID-19 - dopolnitev 9.4.2020

    Zaradi razglasitve epidemije COVID-19 v Sloveniji se je povečala potreba po biocidnih proizvodih, vrste proizvodov (PT) 1 in 2 za osebno dezinfekcijo in dezinfekcijo površin, še posebej v zdravstvenih in drugih ustanovah. Za zagotovitev učinkovite dobave in razpoložljivosti teh sredstev je Urad RS za kemikalije (v nadaljevanju: urad) poenostavil postopke njihove registracije. Te postopke obravnavamo prednostno, prav tako pogosteje (tedensko) posodabljamo Register biocidnih proizvodov.

Iskalnik