Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Omejitev uporabe vitamina A, alpha-arbutina, arbutina in endokrinih motilcev v kozmetičnih izdelkih

  Nova sprememba zakonodaje za kozmetične izdelke v letu 2025 prinaša prepoved ene snovi ter omejitev uporabe nekaterih snovi v kozmetičnih izdelkih.

 • Uredba o izvajanju uredb o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi

  Urad Republike Slovenije za kemikalije je pripravil nov predlog Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi, ki je na voljo na portalu E-demokracija. Predlog uredbe dopolnjuje in nadgrajuje sistem izvedbenih pravil sedaj veljavne ureditve.

 • Spremembe na področju kozmetičnih izdelkov v letu 2025

  Nova sprememba zakonodaje za kozmetične izdelke v letu 2025 prinaša prepoved dvanajstih nanomaterialov ter omejitev uporabe enega nanomateriala v kozmetičnih izdelkih.

 • Javna razprava o odstopanju od izključitve holekalciferola

  Evropska agencija za kemikalije poziva zainteresirane strani, da do 25. aprila 2024 posredujejo informacije za odločitev, ali so v zvezi s prenehanjem odobritve holekalciferola, aktivne snovi v rodenticidih, izpolnjeni pogoji za izjemo na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe 528/2012/EU.

 • Trgovsko ime biocidnega proizvoda

  Na spletni strani SPOT Priglasitev biocidnega proizvoda je objavljen seznam izrazov, ki jih z vidika 69. člena Uredbe 528/2012/EU ni dovoljeno uporabljati.

 • Vabimo vas k javni razpravi o Osnutku priporočila za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo

  Evropska agencija za kemikalije (angleško European Chemical Agency - ECHA) poziva vse zainteresirane, da do 7. maja 2024 posredujejo svoje pripombe na osnutek priporočila za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo.

 • Smernice za oceno tveganja za čebele zaradi uporabe biocidov

  Evropska agencija za kemikalije (angleško European Chemical Agency - ECHA) je 14. februarja 2024 na svojih spletnih straneh objavila nove smernice za oceno tveganja za čebele zaradi uporabe biocidov.

 • Sprememba orodja za pripravo povzetka značilnosti biocidnega proizvoda

  Za pripravo povzetka značilnosti biocidnega proizvoda (angleško Summary of Product Caracteristic – SPC) se bo SPC Editor nadomestil z IUCLID SPC.

 • 21. dopolnitev Uredbe o razvrščanju, pakiranju in označevanju

  5. januarja 2024 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena 21. dopolnitev Uredbe CLP (angleško Classification, Labelling and Packaging of hazardous chemicals – CLP), ki spreminja in dopolnjuje prilogo VI.

 • Javna razprava o biocidni aktivni snovi praletrin

  Evropska agencija za kemikalije (angleško European Chemical Agency - ECHA) poziva zainteresirane deležnike, da do 22. januarja 2024 posredujejo znanstvene in tehnične podatke o alternativah za praletrin, za uporabo v proizvodih vrste 18.

 • Sprejeti izvedbeni akti v zvezi z dostopnostjo na trgu in uporabo biocidnih aktivnih snovi

  Od druge polovice oktobra do konca decembra 2023 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, izvedbeni akti, ki lahko z odobritvijo ali neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi ali z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov.

 • 15. posvet Kemijska varnost za vse

  Urad Republike Slovenije za kemikalije je 14. novembra 2023 v Cerknici skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Zavodom Republike Slovenije za šolstvo organiziral že 15. posvet Kemijska varnost za vse.

 • Javna razprava o štirih biocidnih aktivnih snoveh

  Evropska agencija za kemikalije poziva zainteresirane strani, da do 4. januarja 2024 posredujejo znanstvene in tehnične podatke o alternativah ali tehnologijah za dinotefuran, vrste proizvoda 18, medetomidin, vrste proizvoda 21, polimerni bentain, vrste proizvoda 8 in 2,2-dibromo-2-cianoacetamid (DBNPA), vrste proizvoda 6.

 • Sprejeti izvedbeni akti v zvezi z dostopnostjo na trgu in uporabo biocidnih aktivnih snovi

  Od julija do sredine oktobra 2023 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 izvedbeni akti, ki lahko z odobritvijo ali neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi ali z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov, priglasitelje in imetnike dovoljenj biocidnih proizvodov.

 • Dodatno pojasnilo glede mikroplastike

  17. oktobra 2023 se začne uporabljati Uredba Komisije (EU) 2023/2055 o mikroplastiki.
  Glede na to, da se v zvezi z določenimi skupinami mikroplastike pojavljajo številna vprašanja, predvsem glede prepovedi uporabe bleščic, podajamo dodatno obrazložitev.

 • Sprejeta prepoved za mikroplastiko

  V Uradnem listu EU je bila dne 27. septembra 2023 objavljena nova Uredba komisije (EU) 2023/2055 z dne 25. septembra 2023 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede sintetičnih polimernih mikrodelcev.

 • Javna razprava o možnih snoveh za zamenjavo holekalciferola

  Evropska agencija za kemikalije poziva zainteresirane strani, da do 7. novembra 2023 posredujejo znanstvene in tehnične podatke o alternativah za holekalciferol, aktivno snov v rodenticidih.

 • Uporaba razkužil po poplavah

  Razkužila delimo na več vrst glede na njihov namen uporabe in delovanje. Razkužila morajo biti dovolj učinkovita, ne smejo imeti nesprejemljivih učinkov na ciljne organizme, ne smejo imeti takojšnjih ali zapoznelih nesprejemljivih učinkov na zdravje ljudi, vključno z ranljivimi skupinami, ali na živali in okolje.

 • Označevanje dodatnih alergenov v kozmetiki

  Uredba (ES) št. 2023/1545 uvaja obvezno označevanje dodatnih dišavnih alergenov v kozmetiki.

 • Rok za predložitev informacij za zmesi samo za industrijsko uporabo (1. januar 2024)

  Uvozniki in nadaljnji uporabniki zmesi samo za industrijsko uporabo bodo morali od 1. januarja 2024 za vse omenjene zmesi, ki jih bodo dali v promet, predložiti informacije v skladu s 45. členom Uredbe o razvrščanju pakiranju in označevanju kemikalij (angleško Classification, Labelling and Packaging - CLP ) in prilogo VIII k navedeni uredbi.