Skoči do osrednje vsebine

Teme

  • Varovanje zdravja in okolja pred kemikalijami

    Dovoljenje za opravljanje dejavnosti, postopki in pogoji dajanja kemikalij na trg, prepovedi in omejitve, razvrščanje, pakiranje in označevanje kemikalij, informiranje in ozaveščanje

  • Preprečevanje zlorabe kemikalij

    Preprečevanje preusmerjanja predhodnih sestavin v nelegalno proizvodnjo drog in eksplozivov ter preprečevanje in onemogočanje izvajanja strateških dejavnosti, ki so v neposrednem nasprotju s svetovno ureditvijo nadzora mednarodne trgovine s kemikalijami, biološkimi snovmi in tehnologijo za njihovo proizvodnjo in uporabo

Projekti

  • Namen programa HBM je pridobiti podatke o izpostavljenosti prebivalcev Slovenije izbranim kemikalijam in oceniti tveganje za zdravje. Njegov cilj pa je s temi podatki podpreti nacionalne politike na področjih kemikalij, okolja in zdravja.

  • Glavni cilj pobude je usklajevanje in razvoj evropskega humanega biomonitoringa, to je, spremljanja prisotnosti onesnaževal (kemikalij) v telesnih tkivih in tekočinah prebivalcev Evrope, za namen zmanjševanja tveganja za zdravje zaradi izpostavljenosti kemikalijam preko življenjskega okolja.