Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Upravljanje in ravnanje s kemikalijami

 • Varovanje zdravja in okolja pred kemikalijami

  Dovoljenje za opravljanje dejavnosti, postopki in pogoji dajanja kemikalij na trg, prepovedi in omejitve, razvrščanje, pakiranje in označevanje kemikalij, informiranje in ozaveščanje

 • Preprečevanje zlorabe kemikalij

  Preprečevanje preusmerjanja predhodnih sestavin v nelegalno proizvodnjo drog in eksplozivov ter preprečevanje in onemogočanje izvajanja strateških dejavnosti, ki so v neposrednem nasprotju s svetovno ureditvijo nadzora mednarodne trgovine s kemikalijami, biološkimi snovmi in tehnologijo za njihovo proizvodnjo in uporabo

Projekti

 • V teku

  HBM 2018-2022 - Program humanega biomonitoringa za obdobje 2018-2022

  Namen programa HBM je pridobiti podatke o izpostavljenosti prebivalcev Slovenije izbranim kemikalijam in oceniti tveganje za zdravje. Njegov cilj pa je s temi podatki podpreti nacionalne politike na področjih kemikalij, okolja in zdravja.

 • V teku

  Evropska pobuda za humani biomonitoring - EHBMI

  Glavni cilj pobude je usklajevanje in razvoj evropskega humanega biomonitoringa, to je, spremljanja prisotnosti onesnaževal (kemikalij) v telesnih tkivih in tekočinah prebivalcev Evrope, za namen zmanjševanja tveganja za zdravje zaradi izpostavljenosti kemikalijam preko življenjskega okolja.

Iskalnik