Skoči do osrednje vsebine

Povsem legalne kemikalije so lahko zlorabljene v škodljive namene, kot je proizvodnja drog, eksploziva in sredstev za množično uničevanje. Da bi zlorabo in uporabo kemikalij v nedovoljene namene preprečili, v okviru Evropske unije izvajamo strog nadzor nad trgovino z določenimi kemikalijami in redno posodabljamo zakonodajo s tega področja.

Nekatere kemikalije, ki imajo zakonite in pomembne namene uporabe (na primer pri sintezi plastike, farmacevtskih izdelkov, kozmetičnih izdelkov, dišav, čistilnih sredstev ali arom), so lahko uporabljene tudi kot predhodne sestavine veliko bolj zloveščih snovi, kot so prepovedane droge, sredstva za množično uničevanje ali eksplozivi.

Nadzor nad predhodnimi sestavinami

Predhodna sestavina ali prekurzor je snov, ki sodeluje v kemični reakciji, po kateri nastane nova snov. Nekatere legalno dostopne kemikalije se kot predhodne sestavine uporabljajo tudi pri nezakoniti proizvodnji (izdelavi ali predelavi) številnih vrst prepovedanih drog v ilegalnih laboratorijih. Evropska unija (EU) zato določa stroga pravila glede dajanja na voljo, vnašanja, posedovanja in uporabe nekaterih snovi in zmesi na ravni celotne Unije in zagotavlja nadzor nad prometom z njimi tako znotraj Unije kot med njo in preostalim svetom. Podjetja, ki tako imenovani snovi s seznama proizvajajo, predelujejo ali z njimi trgujejo, morajo biti npr. registrirana in voditi evidence o prometu z njimi.

Predhodne sestavine za prepovedane droge so razvrščene v več skupin, osnovne in pomožne surovine pri proizvodnji prepovedanih drog ter tiste, ki se lahko nadomestijo z drugimi snovmi. Evropska komisija je pripravila tudi dodaten seznam za prostovoljni nadzor. Različne skupine so podvržene različno strogim omejitvam, s čimer omogočamo primerno ravnotežje med bojem zoper zlorabo in preprečevanjem nastajanja nepotrebnih obveznosti za zakonite potrebe vseh izvajalcev.

V luči mnogih terorističnih napadov v zadnjih letih je še posebej pereče vprašanje nadzora nad predhodnimi sestavinami za eksplozive, zato se zakonodaja EU na tem področju zaostruje. Uredba o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive določa pravila glede dajanja na voljo, vnašanja, posedovanja in uporabe nekaterih snovi in zmesi ter splošni javnosti (fizičnim osebam) omejuje njihovo dostopnost in uporabo.

Poleg navedene omejitve Uredba določa tudi, da morajo gospodarski subjekti poročati pristojnemu organu v svoji državi o vseh sumljivih transakcijah, izginotjih in tatvinah snovi, ki bi lahko bile zlorabljene za proizvodnjo eksploziva.

Sredstva za množično uničevanje

Slovenija je podpisnica Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (angleško Chemical Weapons Convention – CWC) in Konvencije o prepovedi izpopolnjevanja, proizvajanja in ustvarjanja zalog bakteriološkega (biološkega) in toksičnega orožja ter o njegovem uničenju (angleško Biological and Toxin Weapons Convention – BTWC), ki prepovedujeta  razvoj, proizvodnjo, promet, kopičenje zalog, zadrževanje in uporabo kemičnega, biološkega in toksičnega orožja. Z zakonom o nadzoru strateškega blaga smo opredelili strateške snovi, strateško opremo in strateško tehnologijo, ki bi lahko bila zlorabljena za množično uničevanje, ter uredili, regulirali, omogočili proizvodnjo, promet in uporabo v namene, ki s konvencijo niso prepovedani: industrijske, kmetijske, raziskovalne, medicinske, farmacevtske in druge miroljubne namene.