Skoči do osrednje vsebine

Nadzor nad trgovino s predhodnimi sestavinami je ključen za preprečevanje nelegalne proizvodnje eksplozivov, ki predstavljajo veliko grožnjo varnosti ljudi. Da bi državljane zaščitili pred to grožnjo, promet in uporabo teh sestavin strogo nadzorujemo in omejujemo.

Kaj so predhodne sestavine za eksplozive?

Predhodne sestavine ali prekurzorji za eksplozive so kemične snovi, ki se običajno uporabljajo v zakonite namene, vendar jih je mogoče uporabiti tudi za nelegalno izdelavo eksplozivov. Nelegalno narejeni eksplozivi predstavljajo veliko grožnjo varnosti ljudi, saj so lahko zlorabljeni za zločinske namene in teroristične napade. Takšni eksplozivi so bili uporabljeni v številnih terorističnih napadih v EU, vključno s tistimi v Parizu leta 2015, Bruslju leta 2016 ter Manchestru in Parsonsu Greenu v letu 2017.

Preprečevanju nelegalne proizvodnje eksplozivov je namenjena Uredba (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive. Ta v celotni EU usklajuje pravila o dajanju na voljo, vnosu, posedovanju in uporabi nekaterih snovi in zmesi, ki bi lahko bile zlorabljene za nezakonito proizvodnjo eksplozivov.

Promet in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive

Uredba splošni javnosti (fizičnim osebam) omejuje dostop do in uporabo sedmih snovi nad določeno koncentracijo. To so »omejene« predhodne sestavine za eksplozive, ki so naštete v Prilogi I uredbe.

Državam članicam Uredba obenem dopušča, da lahko splošni javnosti omogočijo dostop do teh snovi na podlagi dovoljenj in evidentiranja izdaje. V Republiki Sloveniji smo se odločili za popolno omejitev dostopnosti, posedovanja in uporabe omejenih predhodnih sestavin za splošne (nepoklicne) uporabnike,  z izjemo vodikovega peroksida (do 35%), nitrometana (do 40%) in dušikove kisline (do 10%). Te tri predhodne sestavine so lahko na voljo tudi splošnim uporabnikom, vendar pa morajo prodajalci vsako tako transakcijo evidentirati.

Uredba ne posega v dostopnost omejenih predhodnih sestavin za pravne osebe (gospodarske subjekte), ti lahko te snovi še naprej nabavljajo in uporabljajo brez omejitev. Uvaja pa obveznosti za tiste gospodarske subjekte, ki proizvajajo ali uvažajo ter opravljajo promet s snovmi, navedenimi v Prilogi I tako, da bi lahko bile dostopne tudi splošni javnosti. Ti morajo te snovi ustrezno označiti.

Uredba tudi določa, da morajo gospodarski subjekti pristojnemu organu poročati o vseh sumljivih transakcijah, izginotjih in tatvinah snovi s seznama I in II. Seznam II vsebuje snovi, ki sicer niso omejene, vendar prav tako predstavljajo določeno tveganje.

Več informacij o Uredbi in njenem izvajanju v različnih državah EU je na voljo na spletni strani Evropske Komisije. V pomoč gospodarskim subjektom pri izvajanju te Uredbe so Smernice, s katerimi Komisija dodatno pojasnjuje posamezne določbe in njihovo izvajanje.

Nacionalne določbe za izvajanje Uredbe opredeljuje Uredba o izvajanju Uredbe o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive . Organa, pristojna za njeno izvajanje, sta Urad za kemikalije in Policija, nadzor pa opravlja tudi Finančna uprava.

Zakonodaja