Skoči do osrednje vsebine

Z nadzorom izvoza, tranzita in posredovanja strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje iz Evropske unije (EU), prispevamo k mednarodnemu miru in varnosti ter preprečujemo širjenje orožja za množično uničevanje.

Kaj je strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje?

Strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje so strateške snovi (kemikalije, mikroorganizmi in toksini), strateška oprema in strateška tehnologija, ki so namenjene civilni uporabi, se pa lahko uporabijo tudi za vojaške namene.

V svetovnem merilu sta temeljna predpisa glede nadzora tovrstnega blaga Konvencija o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (CWC)  in Konvencija o prepovedi izpopolnjevanja, proizvajanja in ustvarjanja zalog bakteriološkega (biološkega) in toksičnega orožja ter o njegovem uničenju (BTWC).

Področje se ureja tudi z nadzorom nad blagom in tehnologijami z dvojno rabo.

Nadzor izvoza, tranzita in posredovanja strateškega blaga

Z nadzorom strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje EU izpolnjuje zaveze, dogovorjene v mednarodnih sporazumih in protokolih:

  • Avstralska skupina,ki izvaja intenziven nadzor kemikalij in bioloških snovi iz seznamov obeh navedenih konvencij, neodvisno pa tudi sama odloča o nadzoru nekaterih snovi, opreme in tehnologije. Deluje od leta 1985, Republika Slovenija je članica od 2004;
  • Konvencija (CWC) prepoveduje razvoj, proizvodnjo, promet, kopičenje zalog, zadrževanje in uporabo kemičnega orožja in zapoveduje njegovo uničenje.
    Kemikalije, ki so na seznamu konvencije pa je dovoljeno uporabljati za legalne namene: industrijske, kmetijske, raziskovalne, medicinske, farmacevtske in druge miroljubne namene, je pa potrebno njihovo proizvodnjo, uporabo in prodajo/nakup prijavljati pri pristojnem organu (Urad za kemikalije).

Konvencija CWC predpisuje tudi določene zahteve za industrijske objekte, ki proizvajajo kemikalije, ki vsebujejo fosfor, žveplo in fluor (nad 30 ton/leto) in objekte, ki proizvajajo organske kemikalije  v velikih količinah (nad 200 ton/leto).

Za dosego ciljev in namenov CWC je bila leta 1997 ustanovljena Organizacija za prepoved kemičnega orožja (angleško Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) s sedežem v Haagu. OPCW izvaja dejavnosti mednarodnega preverjanja, ki so predvidene s CWC.

  • Konvencija BTWC prepoveduje razvoj, proizvodnjo, promet, kopičenje zalog, zadrževanje in uporabo biološkega orožja in zapoveduje njegovo uničenje. Članica Konvencije BTWC je Republika Slovenija postala kot del Socialistične federativne republike Jugoslavije že leta 1974.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Urad Republike Slovenije za kemikalije

Zakonodaja