Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Uradu za kemikalije opravljamo strokovne, upravne in razvojne naloge ter izvajamo inšpekcijske nadzore nad proizvodnjo in uporabo kemikalij ter prometom z njimi v industrijski in splošni rabi. Pri svojem delu tako spremljamo promet s kemikalijami oziroma njihovo uporabo ter vzpostavljamo ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja pred njihovimi škodljivimi učinki.

Spremljamo napredek v znanosti in tehnologiji pri ugotavljanju negativnih vplivov oziroma nevarnosti za človekovo zdravje in z okoljem povezanih dejavnikov tveganja. Izvajamo postopke registracij biocidnih proizvodov in sodelujemo v postopkih registracij fitofarmacevtskih sredstev. Določamo pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pred uporabo kozmetičnih izdelkov in detergentov. Spremljamo uporabo nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, da bi zmanjšali tveganje za zdravje ljudi in okolje zaradi neustreznega ravnanja z odpadno opremo. Spremljamo razgrajevanje kemikalij in sledi v okolju ter živih organizmih. Poleg tega ukrepamo, ko zaznamo proizvodnjo in uporabo snovi, ki so lahko predhodne sestavine za izdelavo kemično-biološkega orožja, prepovedanih drog in eksploziva, ter promet s takimi snovmi, s čimer preprečujemo njihovo zlorabo ali uporabo v nedovoljene namene. Urad za kemikalije upravlja obsežen in zahteven nabor nacionalnih, evropskih ter mednarodnih predpisov, ki urejajo nadzor nad tveganjem zaradi uporabe kemikalij, in se kot enakovreden partner aktivno vključuje v skupne evropske politike na tem področju. Vključeni smo v najzahtevnejše postopke ocenjevanja kemikalij v procesih institucij Evropske unije in s tem enakovredno prispevamo k vzpostavljanju oziroma zagotavljanju skupne kemijske varnosti, ki je le države same ne morejo zagotavljati.

Vodstvo

Organizacijska enota urada