Skoči do osrednje vsebine

V Kabinetu ministra opravljamo strokovne, organizacijske, svetovalne in usklajevalne naloge za ministra in državna sekretarja. Načrtujemo, organiziramo in usklajujemo delo med organizacijskimi enotami ministrstva ter spremljamo izvajanje nalog. Sodelujemo pri načrtovanju in oblikovanju pravnih sistemskih rešitev ter spremljamo ustreznost, kakovost in pravočasnost uresničevanja sklepov kolegijev in delovnih teles ministra. Usklajujemo tudi delo med ministrstvom in organi v sestavi ter med organi, ki delujejo na področjih, za katera je pristojno ministrstvo.

Poleg tega skrbimo za področje odnosov z javnostmi. Državljankam in državljanom ter drugim javnostim zagotavljamo pojasnila, informacije in odgovore na vprašanja, ki jih pošljejo ministrstvu. Trudimo se, da vselej pravočasno in strokovno pošljemo točne informacije različnim zainteresiranim javnostim, ki prosijo zanje. Z vzpostavitvijo iskrenega, strokovnega in sprotnega načina komuniciranja z različnimi javnostmi se zavzemamo za to, da se ustvarja in vzdržuje polje medsebojnega zaupanja, sodelovanja in dialoga, ki je med drugim potreben za uspešno sobivanje ter sodelovanje v slovenski družbi.

 

Iskalnik