Skoči do osrednje vsebine

V kabinetu ministra opravljamo organizacijske in strokovne naloge, katerih vsebina je vezana na funkcijo ministra. Usklajujemo in spremljamo izvajanje nalog ministrstva in organov v sestavi ministrstva ter priprave predpisov in gradiv. Organiziramo sodelovanja z državnim zborom, vlado in ministrstvi. Organiziramo obiske tujih delegacij ter protokolarne zadeve. Opravljamo upravno-tehnične naloge, vezane na funkcijo ministra, ter usklajujemo in organiziramo njegove delovne sestanke ter še druge aktivnosti, potrebne za nemoteno delovanje ministrstva. Načrtujemo, vodimo, usklajujemo in izvajamo dejavnosti, financirane iz evropske kohezijske politike. Pripravljamo, pregledujemo in pomagamo pri prijavi ministrstva na mednarodne razpise in druge objave za projekte na področju zdravstva. Usklajujemo mednarodne projekte.

Organiziramo sodelovanja z državnim zborom, vlado in ministrstvi. Organiziramo obiske tujih delegacij ter protokolarne zadeve. Opravljamo upravno-tehnične naloge, vezane na funkcijo ministra, ter usklajujemo in organiziramo njegove delovne sestanke ter še druge aktivnosti, potrebne za nemoteno delovanje ministrstva. Načrtujemo, vodimo, usklajujemo in izvajamo dejavnosti, financirane iz evropske kohezijske politike. Pripravljamo, pregledujemo in pomagamo pri prijavi ministrstva na mednarodne razpise in druge objave za projekte na področju zdravstva. Usklajujemo mednarodne projekte.