Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za digitalizacijo v zdravstvu opravljamo naloge, ki se nanašajo na področje digitalizacije zdravstvenega sistema. Vzpostavljamo pogoje za dostopno, učinkovito, kakovostno in finančno vzdržno izvajanje programov zdravstvenega varstva.

Koordiniramo deležnike, ki potrebujejo informatiko v zdravstvu (javni zdravstveni zavodi, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za zdravje). Vodimo in usklajujemo medresorska usklajevanja s področja dela direktorata. Skrbimo za zagotavljanje kakovosti informacijsko-komunikacijske tehnologije procesov in procesov sistema upravljanja varovanja informacij. Pristojni smo za upravljanje sistema informacijske varnosti in skrbimo za register tveganja informacijskega sistema. Pripravljamo strateške usmeritve za razvoj digitalizacije v zdravstvu ter skrbimo in sodelujemo pri pripravi pravnih izhodišč z delovnega področja direktorata ter pripravi področne zakonodaje. Spremljamo in koordiniramo načrte izvajalcev za obvladovanje tveganj v kriznih razmerah. Skrbimo za stalno izboljševanje kakovosti, izvajanje sistema kakovosti, obvladovanje tveganj in spremljanje kazalnikov na ravni direktorata. Odločamo o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja. Pripravljamo odgovore na novinarska in poslanska vprašanja ter področje zbirk osebnih podatkov. Pripravljamo tudi razvojne in druge strateške dokumente. Sodelujemo pri upravnih, sistemskih nadzorih in nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil. Sodelujemo pri pripravi stališč ter usklajujemo predsodne in predhodne postopke organov Evropske unije z delovnega področja direktorata. Vodimo oziroma odločamo o najzahtevnejših upravnih postopkih s področja dela direktorata.

Sektorji direktorata