Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Direktoratu za razvoj zdravstvenega sistema opravljamo naloge, ki se nanašajo na področje razvoja zdravstvenega sistema. Vzpostavljamo pogoje za dostopno, učinkovito, kakovostno ter finančno vzdržno izvajanje programov zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe.

Vodimo procese digitalizacije na državni ravni v zdravstvu in dolgotrajni oskrb ter sistema kakovosti in obvladovanja tveganj na državni ravni v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Spremljamo in usklajujemo načrte izvajalcev za obvladovanje tveganj v kriznih razmerah ter skrbimo za stalno izboljševanje kakovosti in prenos sistema kakovosti v  naš pravni red ter spremljamo kazalnike na ravni direktorata. Odločamo o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, pripravljamo odgovore na novinarska in poslanska vprašanja ter skrbimo za zbirke osebnih podatkov. Pripravljamo predpise, razvojne in druge strateške dokumente ter sodelujemo pri upravnih, sistemskih nadzorih in nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil. Sodelujemo in pripravljamo stališča ter jih usklajujemo v okviru predsodnih in predhodnih postopkov organov EU z delovnega področja direktorata.

Sektorji direktorata