Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za razvoj zdravstvenega sistema opravljamo naloge, ki se nanašajo na področje razvoja zdravstvenega sistema. Vzpostavljamo pogoje za dostopno, učinkovito, kakovostno ter finančno vzdržno izvajanje programov zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe.

Vodimo procese digitalizacije na državni ravni v zdravstvu in dolgotrajni oskrb ter sistema kakovosti in obvladovanja tveganj na državni ravni v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Spremljamo in usklajujemo načrte izvajalcev za obvladovanje tveganj v kriznih razmerah ter skrbimo za stalno izboljševanje kakovosti in prenos sistema kakovosti v  naš pravni red ter spremljamo kazalnike na ravni direktorata. Odločamo o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, pripravljamo odgovore na novinarska in poslanska vprašanja ter skrbimo za zbirke osebnih podatkov. Pripravljamo predpise, razvojne in druge strateške dokumente ter sodelujemo pri upravnih, sistemskih nadzorih in nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil. Sodelujemo in pripravljamo stališča ter jih usklajujemo v okviru predsodnih in predhodnih postopkov organov EU z delovnega področja direktorata.

Sektorji direktorata

  • Kakovost zdravstvenega varstva

    Zagotavljanje kakovosti zdravstvenega varstva v Sloveniji je prednostna naloga in vključuje strateško načrtovanje, uvajanje, spremljanje in nadzor sistema kakovosti zdravstvenega varstva. Celovita kakovost javnega zdravstva temelji na kakovosti sistema zdravstvenega varstva, zadovoljstvu pacientov z zdravstveno oskrbo in izidi zdravljenja ter kakovosti poslovanja.

  • Varnost zdravstvenega varstva

    Varnost v zdravstvu je pomemben element kakovosti in pomeni odsotnost kakršnih koli posledic za paciente, zaposlene ali druge zaradi varnostnih odklonov. Cilj je stanje v katerem je varnostno tveganje znižano na minimalno možno raven.