Skoči do osrednje vsebine

V Službi za notranjo revizijo izvajamo notranje revidiranje v ministrstvu in organih v sestavi, načrtujemo poročilo o notranjem revidiranju, svetujemo in spremljamo priporočila.

V Službi za notranjo revizijo opravljajo naloge, ki se nanašajo na:

  • strokovno revidiranje v skladu s standardi za državno notranje revidiranje;
  • izdelavo načrtov revidiranja in prednostnih nalog;
  • pripravo ocen potreb revidiranja, s katero se določijo sistemi in tveganja, ki jih revidiranje zajema, ter prednostnih nalog in pogostost revizij;
  • priprava strateških in letnih načrtov revidiranja;
  • izdajanje revizijskih poročil;
  • izdelava letnih poročil o notranjem revidiranju;
  • zagotavljanje notranjega in zunanjega nadziranja ter stalnega izboljševanja kakovosti notranjega revidiranja;
  • ocenjevanje ustreznosti sistemov kontrol;
  • preizkušanje in ocenjevanje rezultatov;
  • svetovanje.