Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za zdravstveno varstvo opravljamo naloge, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo. Urejamo mrežo javne zdravstvene službe, zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje in zdravstveno dejavnost.

Pripravljamo strokovna stališča za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje glede zdravstvenega varstva, prav tako pripravljamo odgovore na vprašanja zainteresirane javnosti in odločamo o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja. Pripravljamo odgovore na novinarska in poslanska vprašanja ter področje zbirk osebnih podatkov. Sodelujemo pri upravnih, sistemskih nadzorih in nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil. Poleg tega pripravljamo razvojne in druge strateške dokumente. Sodelujemo tudi pri pripravi stališč in usklajevanju v okviru predsodnih in predhodnih postopkov organov EU z delovnega področja direktorata.

  • Organiziranost zdravstvenega varstva

    Javni in zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti, mreža javne zdravstvene službe, nujna medicinska pomoč, katastrofna medicina, paliativna oskrba, izobraževanje in izpiti, dovoljenja za opravljanje javne in zasebne zdravstvene dejavnosti

  • Kakovost, varnost in dostopnost zdravstvenega varstva

    Kakovostna in varna zdravstvena oskrba, čakalne dobe, pacientove pravice, zastopniki pacientovih pravic, vrednotenje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvene obravnave pacientov

Sektorji direktorata