Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Direktorat za zdravstveno varstvo opravlja naloge, ki se nanašajo na področje zdravstvenega varstva, in sicer: priprava predpisov, razvojnih in drugih strateških dokumentov; priprava mnenj v postopkih medresorskega usklajevanja zakonodaje izven področja dela ministrstva; oblikovanje strokovnih izhodišč za pripravo strateških razvojnih dokumentov; sodelovanje pri upravnih in sistemskih nadzorih ter nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil; priprava strokovnih stališč s področja evropskih zadev in mednarodnega sodelovanja za področje zdravstvenega varstva; priprava odgovorov na poslanska vprašanja; priprava odgovorov državnemu pravobranilstvu v sodnih postopkih; načrtovanje materialnih pogojev za dostopno, učinkovito in kakovostno izvajanje programov zdravstvenega varstva; odločanje o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, priprava odgovorov na novinarska vprašanja ter področje zbirk osebnih podatkov.

Sektorji direktorata

  • Organiziranost zdravstvenega varstva

    Javni in zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti, mreža javne zdravstvene službe, nujna medicinska pomoč, katastrofna medicina, paliativna oskrba, izobraževanje in izpiti, dovoljenja za opravljanje javne in zasebne zdravstvene dejavnosti

  • Kakovost, varnost in dostopnost zdravstvenega varstva

    Kakovostna in varna zdravstvena oskrba, čakalne dobe, pacientove pravice, zastopniki pacientovih pravic, vrednotenje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvene obravnave pacientov