Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za zdravstveno varstvo si prizadevamo za izboljšanje in razvoj zdravstvenega sistema, ki zagotavlja dostop do primernih, kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev za vse. Pripravljamo predpise, razvojne in druge strateške dokumente tako na državni kot evropski ravni na področju zdravstvenega varstva in duševnega zdravja. Izvajamo tudi upravne in sistemske nadzore nad delom izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter nadzore nad izvajanjem javnih pooblastil.

Sektorji direktorata

  • Organiziranost zdravstvenega varstva

    Javni in zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti, mreža javne zdravstvene službe, nujna medicinska pomoč, katastrofna medicina, paliativna oskrba, izobraževanje in izpiti, dovoljenja za opravljanje javne in zasebne zdravstvene dejavnosti

  • Kakovost, varnost in dostopnost zdravstvenega varstva

    Kakovostna in varna zdravstvena oskrba, čakalne dobe, pacientove pravice, zastopniki pacientovih pravic, vrednotenje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvene obravnave pacientov

Iskalnik