Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Direktoratu za zdravstveno varstvo opravljamo naloge, ki se nanašajo na področje zdravstvenega varstva. Pripravljamo predpise, razvojne in druge strateške dokumente; mnenja v postopkih medresorskega usklajevanja predpisov izven področja dela ministrstva ter oblikujemo strokovna izhodišča za pripravo strateških razvojnih dokumentov. Sodelujemo pri upravnih in sistemskih nadzorih, nadzorih s področja nujne medicinske pomoči in prevozov bolnikov ter nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil. Pripravljamo strokovna stališča glede evropskih zadev in mednarodnega sodelovanja za področje zdravstvenega varstva. Pripravljamo tudi odgovore na poslanska in novinarska vprašanja ter vprašanja zainteresirane javnosti ter odgovore državnemu pravobranilstvu v sodnih postopkih. Načrtujemo materialne pogoje za dostopno, učinkovito in kakovostno izvajanje programov zdravstvenega varstva, odločamo o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, pripravljamo odgovore na novinarska vprašanja ter področja zbirk osebnih podatkov. Načrtujemo, usklajujemo in spremljamo informatizacijo in digitalizacijo v zdravstvu ter oddajamo javna naročila informacijske podpore (ob sodelovanju Sektorja za investicije in javna naročila).

Sektorji direktorata

  • Organiziranost zdravstvenega varstva

    Javni in zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti, mreža javne zdravstvene službe, nujna medicinska pomoč, katastrofna medicina, paliativna oskrba, izobraževanje in izpiti, dovoljenja za opravljanje javne in zasebne zdravstvene dejavnosti

  • Kakovost, varnost in dostopnost zdravstvenega varstva

    Kakovostna in varna zdravstvena oskrba, čakalne dobe, pacientove pravice, zastopniki pacientovih pravic, vrednotenje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvene obravnave pacientov