Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za organizacijo zdravstvenega varstva opravljamo naloge, ki se nanašajo na urejanje zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, zdravniške službe, pacientovih pravic.

Načrtujemo in spremljamo zdravstvene dejavnosti (skrb za mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih, na sekundarni in terciarni ravni); pripravljamo in izpeljujemo javne razpise za podelitev koncesij ter pripravljamo vsebinske podlage za pripravo predpisov s področja dela. Pripravljamo tudi strokovne in tehnične pogoje za preverjanje in usklajevanje postopkov verifikacije izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Načrtujemo in spremljamo zaposlene v zdravstvu, vključno s postopki za harmonizacijo direktiv prostega pretoka oseb za regulirane zdravstvene poklice v Evropski uniji. Poleg tega usklajujemo nadzor v zdravstvu, vključno z vodenjem evidence upravnih in sistemskih nadzorov. Upravljamo še področje načrtovanja in spremljanja zdravstvenega varstva za ranljive skupine prebivalstva (invalidi, nezavarovani in tujci, sodelovanje s humanitarnimi organizacijami, Romi, otroci s posebnimi potrebami in podobno) in usklajujemo naloge v zvezi z razširjenimi strokovnimi kolegiji in Zdravstvenim svetom.