Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Sektor za razvoj in organizacijo zdravstvenega varstva opravlja naloge, ki se nanašajo na:

 • načrtovanje in spremljanje zdravstvenega varstva na primarni, sekundarni in terciarni ravni;
 • pripravo predpisov s področja dela direktorata;
 • pripravo strokovnih in tehničnih pogojev za verifikacijo ter koordinacijo izvajanja postopkov verifikacije izvajalcev zdravstvene dejavnosti;
 • koordinacijo nalog v zvezi z Razširjenimi strokovnimi kolegiji in Zdravstvenim svetom;
 • pripravo gradiv v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo predstavnikov ustanovitelja organov upravljanja javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 • pripravo gradiv v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorjev javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke;
 • načrtovanje in spremljanje kadrov v zdravstvu;
 • urejanje področja pacientovih pravic;
 • urejanje področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja;
 • urejanje področja zdravstvene dejavnosti;
 • koordinacijo in spremljanje nacionalnih splošnih standardov in kompetenc zdravstvene obravnave;
 • pripravo postopkov za harmonizacijo direktiv prostega pretoka oseb za regulirane zdravstvene poklice v Evropsko unijo;
 • izvajanje aktivnosti v okviru partnerskega dogovarjanja in splošnega dogovora;
 • podporo dejavnosti Komisije za medicinske etiko;
 • načrtovanje in izvedbo strokovnih nadzorov s svetovanjem;
 • načrtovanje in spremljanje zdravstvenega varstva za ranljive skupine prebivalstva (invalidi, nezavarovani in tujci, sodelovanje s humanitarnimi organizacijami, Romi, otroci s posebni potrebami ipd.);
 • urejanje in spremljanje sistema nujne medicinske pomoči, vključno s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo in urgentnimi centri;
 • organizacijo in izvajanje nadzorov v zdravstvu s področja nujne medicinske pomoči in prevozov pacientov;
 • zdravstveno varstvo na prireditvah, smučiščih, varstvo pred utopitvami.