Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za organizacijo zdravstvenega varstva opravljamo naloge, ki se nanašajo na urejanje zdravstvene dejavnosti.

Načrtujemo in spremljamo zdravstvene dejavnosti (skrb za mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih, na sekundarni in terciarni ravni); izdajamo dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, pripravljamo in izpeljujemo javne razpise za podelitev koncesij ter pripravljamo vsebinske podlage za pripravo predpisov s področja dela. Pripravljamo tudi strokovne in tehnične pogoje za preverjanje in usklajevanje postopkov verifikacije izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Usklajujemo tudi naloge v zvezi z razširjenimi strokovnimi kolegiji in Zdravstvenim svetom ter Komisijo za medicinsko etiko.