Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Sektor za razvoj in organizacijo zdravstvenega varstva opravlja naloge, ki se nanašajo na načrtovanje in spremljanje zdravstvenega varstva (skrb za mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih, na sekundarni in terciarni ravni).

Urejamo področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, lekarniške dejavnosti, zdravniške službe, pacientovih pravic, zdravil in medicinskih pripomočkov, darovanja delov človeškega telesa, zbirk podatkov, zdravilišč in zdravilstva. Pripravljamo vsebinske podlage za pripravo predpisov s področja dela direktorata ter strokovne in tehnične pogoje za verifikacijo ter usklajevanje izvajanja postopkov verifikacije izvajalcev zdravstvene dejavnosti. V sektorju načrtujemo in spremljamo kadre v zdravstvu, vključno s postopki za harmonizacijo direktiv prostega pretoka oseb za regulirane zdravstvene poklice v Evropsko unijo. Urejamo področja koncesij na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti (vodenje upravnih postopkov na I. stopnji, priprava in izpeljava javnih razpisov za podelitev koncesij, vodenje zbirk podatkov koncesionarjev, urejanje spisov koncesionarjev, priprava koncesijskih pogodb) ter usklajujemo naloge v zvezi z razširjenimi strokovnimi kolegiji in Zdravstvenim svetom. Sodelujemo pri načrtovanju in izvajanju upravnih in sistemskih nadzorov, strokovnih nadzorov s svetovanjem, nadzorov nad izvajanjem javnih pooblastil ter nadzorov s področja nujne medicinske pomoči in prevozov bolnikov. Urejamo in spremljamo sistem nujne medicinske pomoči, vključno s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, urgentnimi centri in dispečersko službo, spremljamo še načrtovanje in izvajanje nadzora s tega področja ter kritično infrastrukturo.