Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne sluzbe na podrocjih celjustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti ter oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za zdravje objavlja Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti ter oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti.

Rok za prijave: 31. 1. 2023

Priloge kot so priložene (besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija).

Morebitna vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko do 27. 1. 2023 do 12:00 ure posredujete na naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer se obvezno sklicujte na št. zadeve 0142-428/2022.

Ponudnik ponudbo odda skladno z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora ponudbo poslati v papirni obliki na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevanje vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana najpozneje do vključno 31. 1. 2023. Pri čemer se kot pravočasne štejejo tudi ponudbe, ki bodo oddane na pošti s priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 31. 1. 2023 do 24. ure.