Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za zdravila, medicinske pripomočke in lekarniško dejavnost opravljamo naloge, ki se nanašajo na urejanje področij lekarniške dejavnosti, zdravil in medicinskih pripomočkov, darovanja delov človeškega telesa, zbirk podatkov in zdravilišč.

Spremljamo dejavnosti Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke pri izvajanju zakonodaje s področja zdravil. Spremljamo tudi dobavo, porabo in zaloge zdravil v Republiki Sloveniji s pomočjo informacijske podpore v komunikaciji s ključnimi deležniki (proizvajalci, veletrgovci, lekarne, izvajalci zdravstvene dejavnosti, državne blagovne rezerve). Vzpostavljamo sistem za racionalizacijo predpisovanja, nabave in aplikacije zdravil in medicinskih pripomočkov za zagotovitev višje ravni varnosti pacientov. Verificiramo bolnišnične lekarne in pripravljamo vsebinske podlage za predpise s področja dela.