Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za dostopnost in ekonomiko opravljamo naloge, ki se nanašajo na področji dostopnosti in ekonomike. Delujemo na številnih ključnih področjih, v skladu z vizijo in cilji, ki jih določa zakonodaja. S svojim strokovnim pristopom in odgovornostjo izvajamo naloge, ki pomembno vplivajo na delovanje javnega zdravstvenega sistema

Osredotočamo se na skrbno urejanje in koordiniranje finančnih vidikov obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), pri čemer je ključno zagotavljanje finančne stabilnosti in učinkovito delovanje sistema. Hkrati izvajamo analize in pripravljamo gradiva za poslovanje javnih zdravstvenih zavodov, ki omogočajo temeljito razumevanje delovanja teh zavodov ter identifikacijo potencialnih izboljšav.

Aktivno urejamo in usklajujemo področje poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, v želji celovitega in usklajenega delovanja v javnem zdravstvu. S tem zagotavljamo strokovna izhodišča za dogovore o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, obenem pa aktivno sodelujemo pri pripravi ključnih razvojnih in strateških dokumentov, ki služijo kot temelj za usmerjanje politik in odločitev. Skrbimo za stalno izboljševanje kakovosti storitev, implementacijo sistema kakovosti, obvladovanje tveganj ter spremljanje kazalnikov uspešnosti.

Učinkovito odločamo o dostopu do informacij javnega značaja, pripravljamo odgovore na novinarska in poslanska vprašanja ter aktivno sodelujemo pri upravnih in sistemskih nadzorih ter nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil. Poleg tega sodelujemo in koordiniramo v okviru predsodnih in predhodnih postopkov organov EU ter vodimo najzahtevnejše upravne postopke. Skrbno spremljamo in koordiniramo načrte izvajalcev za obvladovanje tveganj v kriznih razmerah, aktivno sodelujemo pri pripravi predpisov ter zbiramo ter analiziramo podatke s področja ekonomike in financiranja za potrebe odločanja in oblikovanja zdravstvene politike. Pripravljamo tudi vsebinske podlage za predpise in sodelovanje pri oceni finančnih posledic za javnofinančna sredstva v procesu priprave predpisov s področja zdravstva.

Sektorji direktorata