Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za zdravstveno nego opravljamo naloge, ki se nanašajo na področje zdravstvene in babiške nege ter drugih zdravstvenih dejavnosti. Vzpostavljamo pogoje za dostopno, učinkovito, kakovostno in varno ter finančno vzdržno izvajanje zdravstvene in babiške nege ter drugih zdravstvenih dejavnosti. Sodelujemo pri pripravi predlogov zakonov, strateških in drugih dokumentov iz pristojnosti drugih direktoratov, ministrstev in agencij.

Načrtujemo, spremljamo in usklajujemo strateško urejanje politike zdravstvene in babiške nege ter drugih zdravstvenih dejavnosti. Skrbimo za strokovni razvoj in etične usmeritve zdravstvene in babiške nege ter drugih zdravstvenih dejavnosti, vključno z razvojem kadra, z namenom zagotavljanja kakovostne in varne zdravstvene oskrbe prebivalcev. Pripravljamo predpise, razvojne in druge strateške dokumente, strokovne usmeritve, vrednotimo predloge, upravljamo, usklajujemo, spremljamo, promoviramo in sistematiziramo programe in projekte. Sodelujemo pri pripravi stališč ter usklajujemo predsodne in predhodne postopke organov Evropske unije z delovnega področja direktorata. Sodelujemo in koordiniramo aktivnosti z vsemi internimi, domačimi in tujimi deležniki z delovnega področja direktorata. Sodelujemo pri upravnih, sistemskih nadzorih in nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil. Pripravljamo odgovore na vprašanja zainteresirane javnosti.

Sektorji direktorata