Skoči do osrednje vsebine

V sektorju pripravljamo zakonodajne rešitve za poklicne skupine s področja sektorja. Pripravljamo strokovna izhodišča, spremljamo in izvajamo projekte sofinancirane iz strukturnih skladov Evropske Unije. Projekte evalviramo in sodelujemo z ostalimi deležniki.

V sodelovanju z drugimi direktorati načrtujemo, koordiniramo, spremljamo informatizacijo in digitalizacijo v zdravstvu. Pripravljamo strokovne usmeritve na področju srednjega in visokošolskega izobraževanja s področja zdravstvene in babiške nege. Načrtujemo, urejamo, podeljujemo, spremljamo in nadzorujemo javna pooblastila zbornic, strokovnih združenj, podeljenih na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost. Sodelujemo pri najzahtevnejših upravnih in strokovnih postopkih s področja zdravstvene in babiške nege. Aktivno sodelujemo z domačimi in tujimi mednarodnimi organizacijami in drugimi institucijami.

Vzpostavljamo model spremljanja kadrovskih struktur izvajalcev z zunanjimi deležniki ter pogoje za samostojno opravljanje poklicev, vključno z regulacijo poklicev ter postopki za harmonizacijo direktiv prostega pretoka oseb za regulirane poklice v Evropski uniji (razen zdravnike, doktorje dentalne medicine in magistre farmacije). Vodimo postopke priznavanj poklicne kvalifikacije (razen zdravnike, doktorje dentalne medicine in magistre farmacije) in postopke podelitve naziva učni zavod.