Skoči do osrednje vsebine

V tajništvu ministrstva opravljamo spremljajoče, metodološke, strokovno tehnične in druge podobne naloge na področju organiziranja ministrstva, strateškega načrtovanja in programiranja dela ter notranjega nadzora nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih na ministrstvu.

Upravljamo kadrovske vire in odnose z uporabniki. Nadzorujemo evidence prisotnosti in upravljanje kakovosti za potrebe tajništva. Nadzorujemo finančno in materialno poslovanje. Upravljamo informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter informacijsko varnost. Poslujemo z dokumentarnim gradivom in pripravljamo sodelovanje s Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije in Računskim sodiščem Republike Slovenije. Odločamo o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, pripravljamo odgovore na novinarska in poslanska vprašanja ter vprašanja s področja zbirk osebnih podatkov.