GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Sekretariat opravlja strokovne naloge na področju organizacije ministrstva, upravljanja kadrovskih, finančnih in informacijskih virov, upravljanja kakovosti, materialnega poslovanja in poslovanja z dokumentarnim gradivom, strateškega načrtovanja, izvajanja nalog kohezijske politike ter druge spremljajoče naloge.