Skoči do osrednje vsebine

Sekretariat opravlja spremljajoče, metodološke, strokovno – tehnične in druge podobne naloge na področju organizacije ministrstva.

Naloge sekretariata se nanašajo še na področja:

  • strateškega načrtovanja in programiranja dela;
  • notranjega nadzora nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih na ministrstvu;
  • upravljanja s kadrovskimi viri;
  • upravljanja odnosov z uporabniki;
  • evidence prisotnosti;
  • finančnega in materialnega poslovanja;
  • poslovanja z dokumentarnim gradivom;
  • priprava odzivov oziroma sodelovanje s Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije in Računskim sodiščem Republike Slovenije;
  • odločanje o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, priprava odgovorov na novinarska in poslanska vprašanja ter področje zbirk osebnih podatkov.

Službe Sekretariata