Skoči do osrednje vsebine

Sekretariat opravlja spremljajoče, metodološke, strokovno – tehnične in druge podobne naloge na področju:
 • organizacije ministrstva;
 • strateškega načrtovanja in programiranja dela;
 • odločanje o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, priprava odgovorov na novinarska vprašanja;
 • notranjega nadzora nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih na ministrstvu;
 • vodenja oziroma odločanja v najzahtevnejših upravnih postopkih s področja dela Sekretariata;
 • upravljanja s kadrovskimi viri;
 • upravljanja odnosov z uporabniki;
 • evidence prisotnosti;
 • upravljanja kakovosti za potrebe Sekretariata;
 • finančnega in materialnega poslovanja;
 • informacijsko komunikacijske tehnologije;
 • informacijske varnosti;
 • poslovanja z dokumentarnim gradivom;
 • priprava odzivov oziroma sodelovanje s Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije in Računskim sodiščem Republike Slovenije;
 • koordinacija upravnih in sistemskih nadzorov v zdravstvu;
 • sodelovanja v komisiji za strokovni izpit zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – preverjanja znanja kandidatov iz posameznih vsebin.
Iskalnik