Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za preprečevanje bolezni in poškodb opravljamo naloge, ki se nanašajo na področje obvladovanja nenalezljivih kroničnih bolezni in preprečevanja poškodb, na področje obvladovanja nalezljivih bolezni, vključno s cepljenjem in obvladovanjem HIV/AIDS, ter naloge odločanja o opustitvi obveznega cepljenja iz zdravstvenih razlogov in o pravici do odškodnine, ki je nastala zaradi obveznega cepljenja.

Delujemo tudi na področju varnosti in zdravja pri delu ter na področju preprečevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni s preprečevalnimi programi v primarnem zdravstvenem varstvu ter s presejalnimi programi za preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka. Opravljamo naloge, vezane na področje obvladovanja duševnih bolezni, in pripravljamo vsebinske podlage za predpise s področja dela.

Področja dela