Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti opravljamo naloge, ki se nanašajo na področje krepitve zdravja in zmanjševanje neenakosti glede zdravja v vseh starostnih obdobjih in okoljih.

Urejamo področja preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola, nadzora nad tobakom in izdaje dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov ter področje krepitve duševnega zdravja. Delujemo tudi na področju preprečevanja kemičnih in nekemičnih odvisnosti. Izdajamo dovoljenja za uvoz oziroma izvoz prepovedanih drog ter posest prepovedanih drog v znanstvenoraziskovalne in učne namene. Načrtujemo in spremljamo tudi področje zdravstvenega varstva za ranljive skupine prebivalstva, kot so invalidi, nezavarovani in tujci, Romi, otroci s posebnimi potrebami in podobni. Sodelujemo s humanitarnimi organizacijami. V sektorju spodbujamo promocijo zdravja na delovnem mestu ter pripravljamo vsebinske podlage za pripravo predpisov s področja dela.

 

Področja dela

  • Preprečevanje tveganih vedenj in zasvojenosti

    Kajenje, tobak in povezani izdelki, sistem sledljivosti tobačnih izdelkov, odvajanje od kajenja, alkohol, pitje alkohola, prepovedane droge, zasvojenost

  • Varovanje in krepitev zdravja

    Zdrava prehrana, prehrana za zdravje, telesna dejavnost za zdravje, duševno zdravje, nasilje v družini, solariji, sončenje v solarijih, nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, Dober tek Slovenija, staranje, kronične nenalezljive bolezni, srce in ožilje, debelost, stres, sladkor, sol, maščobe, sadje in zelenjava, redno gibanje, boljše počutje, zdravje na delovnem mestu