Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti opravljamo naloge, ki se nanašajo na področje krepitve zdravja in zmanjševanje neenakosti glede zdravja v vseh starostnih obdobjih in okoljih.

Urejamo področja preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola, nadzora nad tobakom in izdaje dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov ter področje krepitve duševnega zdravja. Delujemo tudi na področju preprečevanja kemičnih in nekemičnih odvisnosti. Izdajamo dovoljenja za uvoz oziroma izvoz prepovedanih drog ter posest prepovedanih drog v znanstvenoraziskovalne in učne namene. Načrtujemo in spremljamo tudi področje zdravstvenega varstva za ranljive skupine prebivalstva, kot so invalidi, nezavarovani in tujci, Romi, otroci s posebnimi potrebami in podobno. Sodelujemo s humanitarnimi organizacijami. V sektorju spodbujamo promocijo zdravja na delovnem mestu in pripravljamo vsebinske podlage za predpise s področja dela.

Področja dela