Skoči do osrednje vsebine

Preprečevanje tveganih vedenj in zasvojenosti

Tvegana vedenja kot so kajenje, pitje alkohola in uporaba prepovedanih drog so lahko enkratno preizkušanje v nekem prehodnem obdobju npr. med odraščanjem, lahko pa postanejo dolgotrajna sprememba, ki človeka spremlja vse življenje. Ker predstavljajo pomembno breme za družbo in posameznika, zdravje in zdravstveni sistem, je njihovo spremljanje in preprečevanje pomembno.

Tvegana vedenja so pogosto povezana s slabšimi izobrazbenimi dosežki, z večjo verjetnostjo socialnih, vedenjskih, fizičnih in duševnih težav, z obolevnostjo in s prezgodnjo umrljivostjo ter z drugimi negativnimi kratkoročnimi in dolgoročnimi posledicami. Njihova pojavnost narašča s starostjo, različna tvegana vedenja pa se pogosto pojavljajo skupaj.

Alkohol

Najpogostejša in najbolj zlorabljana droga v našem družbeno-kulturnem okolju, ki zato povzroča največ ekonomskih, socialnih in zdravstvenih težav, je alkohol. Zato si na Ministrstvu za zdravje v sodelovanju z ostalimi resorji in nevladnimi organizacijami prizadevamo za manjšo porabo alkohola, zlasti med mladimi, ter za strožjo zakonodajo na tem področju.

Kajenje in tobak

Uporaba tobačnih izdelkov predstavlja eno največjih groženj zdravju posameznika tudi v Sloveniji. Po podatkih pri nas kadi 24 odstotkov starejših od 15 let, mladi se s tobačnimi izdelki srečajo že v osnovni šoli. Da bi zmanjšali število rednih kadilcev in preprečili kajenje mladostnikov, v Sloveniji že vse od leta 2017 ob ostalih ukrepih uvajamo tudi dovoljenja za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov ter identifikacijske oznake in kode, namenjene sledljivosti tobačnih izdelkov.

Prepovedane droge

Prepovedane droge so vse tiste vrste mamil in psihotropnih snovi, katerih proizvodnja, promet in posest so z zakonom prepovedani, razen izjemoma v določenih primerih, denimo pri strogo nadzorovani uporabi v medicinske, veterinarske, raziskovalne in učne namene.

Slovenija je podpisnica naslednica vseh konvencij Organizacije združenih narodov, ki opredeljujejo področje prepovedanih drog.

Ukrepe za obvladovanje prepovedanih drog zagotavljajo posamezne državne institucije na svojem delovnem področju, med drugim na Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvu za šolstvo in šport, Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za finance, Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za zdravje. Koordinacija teh politik je zagotovljena preko Komisije vlade za droge, ki jo vodimo na Ministrstvu za zdravje.

Nekemične zasvojenosti

Nekemične zasvojenosti se nanašajo na različna vedenja, ki posamezniku škodijo in se dolgoročno kažejo enako kot odvisnosti od psihoaktivnih snovi, zato govorimo tudi o vedenjskih odvisnostih.

Med nekemične zasvojenosti štejemo motnjo igranja iger na srečo, motnjo igranja videoiger in ostale motnje zaradi zasvojljivih vedenj, kot so digitalna zasvojenost - družbena omrežja, internet, zasvojenost s seksualnostjo in pornografijo, nakupovanjem in podobno.