GOV.SI

Izvajanje predšolske vzgoje

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Osnovni cilj izvajanja predšolske vzgoje je optimalni razvoj otrok ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno zgradbo. Otroci so aktivni udeleženci procesa, v katerem z raziskovanjem, preizkušanjem in izbiro poljubnih dejavnosti pridobivajo nova znanja in spretnosti.

Veseli otroci

Število otrok in oddelkov po regijah

Pregled na dan: 29.11.2018
Javni vrtec Vrtci pri OŠ Zasebni vrtec Stevilo oddelkov Stevilo otrok
Ime statisticne regije Stevilo oddelkov Stevilo otrok Stevilo oddelkov Stevilo otrok Stevilo oddelkov Stevilo otrok
GORENJSKA 271 4793 173 3121 48 727 492 8641
GORIŠKA 140 2444 123 1998 4 65 267 4507
JUGOVZHODNA SLOVENIJA 235 4096 137 2297 13 201 385 6594
KOROŠKA 85 1566 64 1064 2 34 151 2664
OBALNO-KRAŠKA 227 3877 48 800 7 92 282 4769
OSREDNJESLOVENSKA 1280 22084 149 2531 154 2427 1583 27042
PODRAVSKA 384 6574 336 5609 27 464 747 12647
POMURSKA 139 2200 124 1863 6 95 269 4158
POSAVSKA 79 1361 110 1869 189 3230
PRIMORSKO-NOTRANJSKA 78 1423 43 691 3 48 124 2162
SAVINJSKA 473 8248 141 2310 28 444 642 11002
ZASAVSKA 114 2081 6 91 1 12 121 2184
SLOVENIJA Skupaj 3505 60747 1454 24244 293 4609 5252 89600

Sodelovanje vrtca s starši

Sodelovanje vrtcev s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu ter oddelku. Po dogovoru z vzgojiteljico ali vzgojiteljem predšolskih otrok lahko sodelujejo tudi pri vzgojnem delu, če ob tem spoštujejo strokovno mnenje vrtca.

V vrtcu deluje svet staršev. Vanj starši izvolijo svoje predstavnike iz vsakega oddelka, trije predstavniki sveta staršev pa so člani sveta vrtca.

Nadzor nad delom vrtcev

Nadzor nad delom vrtcev izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. Starši, skrbniki ali rejniki otroka, v vrtcu pa svet staršev ali zaposleni delavci lahko o morebitnih nepravilnostih obvestijo inšpekcijsko službo in dajo pobudo za izredni nadzor. Inšpektor jih je dolžan obvestiti o vseh dejanjih in ukrepih, ki jih je opravil v zvezi s pobudo.

Zakonodaja