Skoči do osrednje vsebine

Slovenija ima izjemno kakovostno mrežo javnih vrtcev, ki jih ustanavljajo občine. Število prostih mest in način izvajanja programa prilagajajo potrebam lokalnega prebivalstva.

Program javnih vrtcev

Program javnih vrtcev za predšolske otroke Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči. Odločilnega pomena je upoštevanje otrokovih individualnih potreb in interesov ter zagotavljanje pravice do zasebnosti, kar se zagotavlja z urejenimi kotički, kamor se lahko otrok za nekaj časa umakne.

Program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Krajši programi

Javni vrtci imajo možnost organizirati krajši program. Program, v obsegu 240 ur, je namenjen otrokom, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec (torej bodo v tekočem šolskem letu dopolnili starost šest let). Program je v celoti financiran iz državnega proračuna in je za starše brezplačen.

Priporočila za izvajanje krajših programov

Predšolski otroci s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so v vrtcih vključeni:

  • v redne oddelke oziroma v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali 
  • v razvojne oddelke oziroma v prilagojeni program za predšolske otroke.