Skoči do osrednje vsebine

Slovenija ima izjemno kakovostno mrežo javnih vrtcev, ki jih ustanavljajo občine. Število prostih mest in način izvajanja programa prilagajajo potrebam lokalnega prebivalstva.

Program javnih vrtcev

Program javnih vrtcev za predšolske otroke Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči. Odločilnega pomena je upoštevanje otrokovih individualnih potreb in interesov ter zagotavljanje pravice do zasebnosti, kar se zagotavlja z urejenimi kotički, kamor se lahko otrok za nekaj časa umakne.

Program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Mreža javnih vrtcev

Za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje je organizirana javna mreža, ki jo sestavljajo javni vrtci, zasebni vrtci in vrtci, ki imajo koncesijo.

Javna mreža vrtcev je organizirana tako, da omogoča staršem in otrokom dostopnost in izbiro programa za predšolske otroke.

Mreža vrtcev je grafično  prikazana s pomočjo portala Geopedia, spletnega interaktivnega atlasa Slovenije.

Mreža vrtcev | Avtor: Vir: Portal geopedia

Krajši programi

Javni vrtci imajo možnost organizirati krajši program. Program, v obsegu 240 ur, je namenjen otrokom, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec (torej bodo v tekočem šolskem letu dopolnili starost šest let). Program je v celoti financiran iz državnega proračuna in je za starše brezplačen.


Objavljen je Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2022/23, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2022 dopolnili starost pet let.

  • Cena oddelka krajšega programa je 9.486,24 EUR.
  • Cena oddelka krajšega programa, v katerem se izvaja vzgojno delo dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku oziroma oddelek v katerega so vključeni otroci priseljencev ali otrok Romov je 14.229,36 EUR.

Priporočila za izvajanje krajših programov

Predšolski otroci s posebnimi potrebami

Otroci s osebnimi potrebami so v vrtcih vključeni:

  • v redne oddelke oziroma v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali 
  • v razvojne oddelke oziroma v prilagojeni program za predšolske otroke.