Skoči do osrednje vsebine

Dostopna in kakovostna predšolska vzgoja in varstvo je pomembna za blaginjo prebivalstva. Vključenost otrok v predšolsko vzgojo pozitivno vpliva na socialno kohezijo, pozitivno pa lahko vpliva tudi na zaposlenost žensk, usklajevanje delovnega in družinskega življenja in rodnosti. V nadaljevanju najdete podrobnejše podatke o tem, kako vpisati otroka v vrtec, kako se določi višina plačil staršev ter kakšne so povprečne cene javnih vrtcev v Sloveniji.

Foto: SDI Productions, GettyImages/GulliverFilm&Foto

Vpis v vrtec

V vrtec lahko kadarkoli med letom vpišete otroka, ki je dopolnil starost 11 mesecev, če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vrtec mora na svoji spletni strani objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo oz. podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca. Te podatke so vrtci dolžni posredovati tudi ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki je oblikovalo posebno informacijsko točko Prosta mesta namenjeno zainteresirani javnosti. Starši imajo tako z enega mesta vpogled v vse vrtce, ki delujejo na območju posamezne občine (javne in zasebne), v stanje njihovih kapacitet in v cene programov vrtcev. Za točnost podatkov odgovarjajo vrtci.

Starši imate pravico izbirati programe predšolske vzgoje za svoje otroke. Lahko izbirate med programi javnih ali zasebnih vrtcev.

Postopek vpisa otroka v vrtec je opisan v spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Plačilo vrtca

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Več o znižanem plačilu vrtca si lahko preberete v spodnji temi.

  • Znižano plačilo vrtca

    Namen ukrepa znižanega plačila vrtca je starše razbremeniti stroškov v zvezi s plačilom vrtca, olajšati odločitev za naslednjega otroka oziroma spodbuditi rodnost in večja vključenost otrok v vrtce.

Postopek pridobitve subvencije za znižano plačilo vrtca je opisan v spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Povprečne cene javnih vrtcev

Povprečne cene javnih vrtcev, na dan 1. 9. 2023
Dnevni program
Prvo starostno obdobje Drugo starostno obdobje Oddelki 3-4 Kombinirani oddelek Razvojni oddelek Vzgojnovarstvena družina
585,37 EUR 451,91 EUR 457,47 EUR 473,82 EUR 1.130,07 EUR 512,90 EUR