Skoči do osrednje vsebine

Dostopna in kakovostna predšolska vzgoja in varstvo je pomembna za blaginjo prebivalstva. Vključenost otrok v predšolsko vzgojo pozitivno vpliva na socialno kohezijo, pozitivno pa lahko vpliva tudi na zaposlenost žensk, usklajevanje delovnega in družinskega življenja in rodnosti. V nadaljevanju najdete podrobnejše podatke o tem, kako vpisati otroka v vrtec, kako se določi višina plačil staršev ter kakšne so povprečne cene javnih vrtcev v Sloveniji.

Foto: SDI Productions, GettyImages/GulliverFilm&Foto

Vpis v vrtec

V vrtec lahko kadarkoli med letom vpišete otroka, ki je dopolnil starost 11 mesecev, če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vrtec mora na svoji spletni strani objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo oz. podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca. Te podatke so vrtci dolžni posredovati tudi ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je oblikovalo posebno informacijsko točko Prosta mesta namenjeno zainteresirani javnosti. Starši imajo tako z enega mesta vpogled v vse vrtce, ki delujejo na območju posamezne občine (javne in zasebne), v stanje njihovih kapacitet in v cene programov vrtcev. Za točnost podatkov odgovarjajo vrtci.

Starši imate pravico izbirati programe predšolske vzgoje za svoje otroke. Lahko izbirate med programi javnih ali zasebnih vrtcev.

Postopek vpisa otroka v vrtec je opisan v spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Plačilo vrtca

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Več o znižanem plačilu vrtca si lahko preberete v spodnji temi.

  • Znižano plačilo vrtca

    Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.

Postopek pridobitve subvencije za znižano plačilo vrtca je opisan v spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Povprečne cene javnih vrtcev

Dnevni program
Prvo starostno obdobje Drugo starostno obdobje Otroci 3-4 leta Kombinirani oddelek Razvojni oddelek Vzgojnovarstvena družina
454,7 EUR 341,59 EUR 358,71 EUR 358,03 EUR 787,09 EUR 160,09 EUR
Iskalnik