Skoči do osrednje vsebine

Pomemben del uresničevanja ciljev kurikula vrtca je zagotovitev ustreznega prostora in opreme, kamor sodi tudi igrišče vrtca, ki mora biti urejeno skladno s cilji, načeli in vsebinami programa za predšolske otroke in za otroke varno.

Predšolski deklici na igrišču se veselita spusta po toboganu.

Foto: FluxFactory - GettyImages/GulliverFilm&Foto

Pogoji za varno igrišče vrtca

Ustrezna opremljenost in varnost igrišč vrtca se zagotavlja s pravnimi podlagami določenimi v predpisih s področja predšolske vzgoje.

Igrišče mora med drugim zagotavljati najmanj 15 m² površine na otroka, izjemoma lahko tudi manj, če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro in do njih vodi varna pot. Presojo glede varnih peš poti poda svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini.

Urejeno mora biti tako, da otrokom omogoča izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost v skladu s kurikulom in programom vrtca.

Opremljeno mora biti z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, tako da je za vsakega otroka na voljo najmanj 1,5 igralnega mesta in urejeno na način, da otrokom omogoča izbiro različnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost.

Igrišče mora med drugim biti tudi ograjeno z ograjo, visoko najmanj 1,20 m, po kateri otroci ne morejo plezati.

Podrobnejše pogoje glede igrišča vrtca opredeljujejo predpisi s področja predšolske vzgoje.

Kot pomoč pri urejanju in vzdrževanju igrišča vam predstavljamo redakcijo slovenskega prevoda publikacije Varno otroško igrišče, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo ob sodelovanju Tržnega inšpektorata RS in Zdravstvenega inšpektorata RS.

Publikacija in brošura sta namenjeni upravljalcem in lastnikom  otroških igrišč  (zaposlenim v vrtcu, lokalnim skupnostim),  oblikovalcem okolja in staršem otrok, saj se vsebina ne omejuje le na igrišča vrtca, ampak obravnava tudi vsa druga igrišča – v stanovanjskih soseskah, športno-rekreacijskih centrih …

Otroci pravico do počitka in igre, vključevanja v razne dejavnosti in da je igra sestavni del otroštva. Naloga staršev in varuhov je pomoč med igro ter omogočanje pravic otrok do izražanja. Naloga vsake osebe, ki omogoča igro, je, da se otrokom zagotovi čim večja zaščita zdravja in varnosti pri igri in v življenju.

Kot je med drugim poudarjeno v publikaciji, se je pred načrtovanjem otroškega igrišča treba posvetovati z bodočimi uporabniki, tj. z otroki, starši, skrbniki, vzgojnimi ustanovami ter stanovalci in upoštevati njihova pričakovanja. Če je otroško igrišče skladno s pričakovanji otrok in staršev, se bodo otroci na njem radi igrali. Dobro urejen prostor za igro bo s primerno opremo, terenom, rastjem in drugimi elementi ponujal veliko možnosti za igro.