Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje, znanost in šport

Slovenska družba temelji na znanju, zato državljanom zagotavljamo vzgojo in izobraževanje od prvih let življenja do univerze ter spodbujamo vseživljenjsko izobraževanje in učenje. Vsem svojim prebivalcem omogočamo brezplačno osnovno in srednješolsko izobrazbo, vzdržujemo sistem višješolskega in univerzitetnega študija, dijakom in študentom zagotavljamo prehrano, bivanje in možnost dela ter jim pomagamo z različnimi sistemi štipendiranja. Zavzemamo se za čim večjo vključitev odraslih v izobraževalne programe in dejavnosti. Podpiramo rekreativno in športno udejstvovanje ter skrbimo za razvoj vrhunskega športa. Zavedamo se vloge znanosti in razvoja pri družbenemu napredku in ustvarjanju blaginje, zato je naš cilj sodoben raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo prispeval k še večjemu znanju in vedenju o družbi, se odzival na njene izzive, omogočal dvig dodane vrednosti na zaposlenega ter zagotavljal kakovostna delovna mesta.