Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami kot temeljno vrednoto postavljamo posameznega otroka in mladostnika ter njegov razvoj. Otroku in mladostniku, ki to potrebuje, prilagajamo organizacijo in oblike vzgojno izobraževalnega dela, dodatne oblike pomoči pa vsakemu otroku in mladostniku posebej zagotavljamo z odločbo o usmeritvi, pri čemer upoštevamo tudi njegove posebnosti.
Nadzor izvaja Inšpektorat za šolstvo in šport.

Cilji in načela

Zavedamo se, da  je primanjkljaj, ovira oziroma motnja le določena značilnost otrok s posebnimi potrebami, ki pa imajo, tako kot vsi drugi,  mnogo talentov in potencialov. Zato podpiramo in razvijamo enake možnosti za vzgojo, izobraževanje in poklicno usposabljanje vseh otrok z različnimi vrstami posebnih potreb.

Pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami so cilji in načela postavljeni širše kot pri splošnem izobraževanjem. Trudimo se za:

 • zagotavljanje največje koristi otroka,
 • celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,
 • enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
 • vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike pomoči,
 • individualiziran pristop,
 • interdisciplinarnost,
 • ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
 • čim prejšnjo usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
 • takojšnjo in kontinuirano podporo in strokovno pomoč v programih vzgoje in izobraževanja,
 • vertikalno prehodnost in povezanost programov,
 • organizacijo vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,
 • zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.

Pomoč otrokom s posebnimi potrebami

Otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami želimo zagotoviti ustrezne prilagoditve in pomoč, da bi lahko dosegli cilje in standarde znanja ter razvili svoje potenciale. Večini otrok s posebnimi potrebami zagotavljamo vzgojo in izobraževanje v rednih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, kjer jim nudimo različne vrste pomoči. Za njih prilagajamo organizacijo in način izvajanja programov ter jim nudimo dodatno strokovno pomoč.

Nekateri otroci in mladostniki potrebujejo več pomoči, zato se ti vključujejo in izobražujejo v prilagojenih programih v razvojnih oddelkih vrtca, v osnovnih šolah s prilagojenim izvajanjem in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Za vsakega otroka s posebnimi potrebami v vrtcu oziroma v šoli pripravijo individualiziran program, v katerem so opredeljene vse oblike pomoči, ki jih otrok potrebuje.