Skoči do osrednje vsebine

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za doseganje ciljev in standardov znanja ter za razvoj svojih potencialov potrebujejo ustrezne prilagoditve in pomoč.

Postopek usmerjanja

Predlog za usmeritev otroka s posebnimi potrebami  pripravljajo komisije za usmerjanje prve stopnje, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo, ter komisija druge stopnje, ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Otroci z motnjo v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se z odločbo o usmeritvi vključujejo v zanje najprimernejši program in pri tem dobijo tudi drugo ustrezno pomoč.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje