Skoči do osrednje vsebine

Na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami se trudimo, da bi zagotovili čim boljše pogoje za vsakega otroka in mladostnika. Vzpostavili smo strokovne centre za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami, ki z novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudijo podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, njihovim družinam ter vrtcem in šolam, ki delajo z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami.

Mreža strokovnih centrov

Javna mreža strokovnih centrov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov v čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami je naslednja:

V osrednjeslovenski in gorenjski regiji:

V osrednjeslovenski, jugovzhodni, zasavski in spodnjeposavski regiji:

V podravski, pomurski, savinjski in koroški regiji:

V goriški, obalno - kraški in primorsko - notranjski regiji:

Naloge strokovnih centrov

Strokovni centri v okviru preventivnih nalog nudijo kontinunuiteto pomoči, ki zajema:

 • svetovanje vrtcu, šoli ali staršem, lahko pa tudi za otroka ali mladostnika pomembnim osebam,
 • pomoč mobilnega tima

Svetovanje izvaja strokovni center na podlagi pisnega zaprosila vrtca ali šole, ki otroku ali mladostniku s čustvenimi in vedenjskimi težavami ne zmore več zagotavljati ustrezne pomoči.

Za svetovanje lahko strokovni center zaprosijo tudi starši, mladostnik ali center za socialno delo.

Če zgolj svetovanje ne zadošča, se oblikuje mobilni tim. Mobilni tim skupaj z vrtcem ali šolo in starši načrtuje posamezne cilje za premagovanje čustvenih in vedenjskih težav otroka ali mladostnika, izvaja pomoč, spremlja doseganje ciljev ter načrtuje morebitno nadaljnjo pomoč. Mobilni tim po končani obravnavi pripravi strokovno poročilo.

Mobilni tim v strokovnem poročilu predlaga nadaljnjo pomoč otroku ali mladostniku, in sicer:

 • uvedbo postopka usmerjanja,
 • vključitev v dnevne oblike dela,
 • napotitev v center za zgodnjo obravnavo ali center za duševno zdravje ali
 • da pobudo pristojnemu centru za socialno delo za obravnavo družine v okviru njegovih pristojnosti.

Strokovni centri nudijo tudi pomoč pri vključevanju v samostojno življenje in delo.

Strokovni centri na določenem območju za nameščene otroke in mladostnike:

 • zagotavljajo vse vrste namestitev,
 • izvajajo vzgojni program in zagotavljajo vse vrste skupin za vzgojo v strokovnem centru in oblik dela,
 • zagotavljajo vključitev v osnovnošolske in srednješolske izobraževalne programe,
 • nudijo celostno, multidisciplinarno obravnavo v sodelovanju z drugimi službami, ki obravnavajo otroka ali mladostnika,
 • nudijo podporo po izteku ukrepa sodišča.

Strokovni centri za otroke in mladostnike skrbijo za razvoj strokovnega dela na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami. Pri opravljanju nalog se vključujejo tudi strokovnjaki s področij pedopsihiatrije, zdravstvene nege, psihoterapije, mediacije, obravnave odvisnosti in po potrebi tudi drugi strokovnjaki.

Protokoli sodelovanja