Skoči do osrednje vsebine

Na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami se trudimo, da bi zagotovili čim boljše pogoje za vsakega otroka in mladostnika, zato smo pripravili pilotne projekte, s katerimi smo vzpostavili strokovne centre, ki z novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudijo podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, njihovim družinam ter vrtcem in šolam, ki delajo z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami.

V okviru dveh pilotnih projektov v Sloveniji deluje 13 strokovnih centrov, ki na različne načine nudijo pomoč otrokom s posebnimi potrebami:

  • mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami ter
  • strokovni centri za celostno obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Izhodišča za sistemsko ureditev celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami