Skoči do osrednje vsebine

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Z nacionalno poklicno kvalifikacijo posamezniki dobijo formalno priznanje, da so usposobljeni opravljati določen poklic, ne glede na to, kako so pridobili potrebna znanja in spretnosti. Poti do poklica so namreč različne – lahko peljejo preko izobraževalnega sistema, lahko pa tudi preko samoizobraževanja, delovnih izkušenj in razvoja osebnih lastnosti.

V sodobnem svetu šolska spričevala izgubljajo vlogo edinega garanta poklicne kompetentnosti. Po vsej Evropi se razvijajo modeli certificiranja, s katerimi preverjamo in potrjujemo po neformalnih poteh pridobljeno znanje. Metode za merjenje kompetentnosti se vse bolj osredotočajo na zmožnost mobiliziranja znanj, spretnosti, navad in ravnanj za opravljanje delovnih nalog v različnih okoliščinah. Pridobljeno poklicno kvalifikacijo lahko odrasli uporabijo pri iskanju dela ali nadaljnjem šolanju, saj lahko z njo dokazujejo, da so del izobraževalnega programa že opravili.