Skoči do osrednje vsebine

S podeljevanjem štipendij spodbujamo izobraževanje in pridobivanje višje ravni izobrazbe, izboljšujemo zaposljivost mladih, pri terciarnem izobraževanju pa prispevamo tudi k skrajšanju obdobja do zaključka študija. S tem pripomoremo k družbenemu in gospodarskemu razvoju države in hitrejšemu osamosvajanju ter večji osebni odgovornosti mladih. Obenem s štipendijami zmanjšujemo neskladje med izobrazbo mladih in povpraševanjem po kadrih na trgu dela.

Z državnimi štipendijami pomagamo oziroma olajšamo šolanje dijakom in študentom  iz socialno šibkejših družin, z Zoisovimi štipendijami prispevamo k šolanju nadarjenih, s štipendijami Ad futura pripomoremo k izobraževanju mladih v tujini, s sofinanciranjem kadrovskih štipendij spodbujamo delodajalce k načrtovanju in pridobivanju potrebnega kadra ter s štipendijami za Slovence v zamejstvu in po svetu krepimo povezanost z matično domovino in jim zagotavljamo možnost študija v Sloveniji. Še posebno pozornost pa posvečamo poklicem, kjer kadra primanjkuje. Zanje dodeljujemo štipendije za deficitarne poklice.