Skoči do osrednje vsebine

Glasbeno izobraževanje v Republiki Sloveniji omogoča vključevanje otrokom vseh socialnih kategorij in jim zagotavlja celostno glasbeno vzgojo in izobraževanje skozi celotno vertikalo. Glasbeno izobraževanje poleg znanja prispeva tudi k osebnostni rasti/razvoju ter vzgoji občečloveških vrednot in je enakopravno vpeto v širši izobraževalni sistem.
Nadzor izvaja Inšpektorat za šolstvo in šport.

Slovenci smo prve glasbene šole ustanovili v obdobju prebujanja narodov v Evropi: leta 1807 pri Stolnici in leta 1816 pri Normalki v Ljubljani. Leta 2016 smo tako praznovali častitljivo 200-letnico javnega glasbenega šolstva na Slovenskem.

Danes je v širši izobraževalni sistem enakopravno vpeto tudi glasbeno šolstvo s 54 javnimi in 15 zasebnimi glasbenimi šolami, dvema konservatorijema ter tremi srednjimi šolami, ki v sodelovanju z glasbenimi šolami izvajajo program Umetniške gimnazije, Akademijo za glasbo v Ljubljani, oddelkom za muzikologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter oddelkom za glasbeno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Mariboru.

Cilji in naloge vzgoje in izobraževanja v glasbeni šoli

Glasbene šole odkrivajo, negujejo in razvijajo glasbeno in plesno nadarjenost. Izkušnje in znanje, pridobljeni v glasbeni šoli, so izjemno pomembni pri nadaljnjem umetniškem izražanju v ljubiteljskih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih in plesnih skupinah. Najbolj nadarjeni pa lahko svoje umetniško doživljanje sveta razvijajo v nadaljnjem glasbenem izobraževanju. Glasbena šola skrbi za privzgajanje občih kulturnih in civilizacijskih vrednot, ki izvirajo iz evropske tradicije, za vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi. Med pomembne naloge glasbene šole sodi tudi skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine na nove generacije, razvijanje nacionalne zavesti ter vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje ter ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.