Skoči do osrednje vsebine

Koledar za glasbene šole ureja razporeditev pouka, roke za razpis vpisa, roke za sprejemni preizkus, izpite in izdajo predpisanih listin.

Koledar za glasbene šole ureja tudi proste dneve, razporeditev in trajanje šolskih počitnic za učence prav tako pa tudi razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev šole.

 

Šolski koledar za glasbene šole v šolskem letu 2024/2025

Šolske počitnice in drugi pomembni datumi

Datum Aktivnost
2. 9. začetek pouka
10. 9. -  13. 9.  letni izpiti - jesenski rok
28. 10. -  1. 11. jesenske počitnice
31. 10. dan reformacije
1. 11. dan spomina na mrtve
25. 12. božič
26. 12. dan samostojnosti in enotnosti
25. 12. - 2. 1. novoletne počitnice
1. 1. - 2. 1. novo leto
3. 1. pouka prost dan v skladu z drugim odstavkom 10. člena pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole
20. 1. - 30. 1. letni izpiti - zimski rok
31. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
14. 2. in 15. 2. informativna dneva za vpis v srednje šole
17. 2. - 21. 2. zimske počitnice za učence z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije
24. 2. - 28. 2. zimske počitnice za učence z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel
21. 4. velikonočni ponedeljek
7. 4.  -  25. 4. evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede
27. 4. dan upora proti okupatorju
27. 4. - 2. 5. prvomajske počitnice
1. 5. - 2. 5. praznik dela
3. 5.  - 15. 5. objava razpisa za vpis v šolsko leto 2025/2026
15. 5.  -  20. 5.  letni izpiti - majski rok za učence zaključnih razredov osnovnih in srednjih šol
20.  5. -  30. 5.  sprejemni preizkus za vpis
2. 6. -  10. 6. vpis učencev v 1. razred
11. 6. -  20. 6. letni izpiti - junijski rok
20. 6. -  24. 6. vpis učencev v 2. in višje razrede
24. 6.  zaključek pouka - razdelitev spričeval
25. 6. dan državnosti
20. 6. -  30. 6. popravni izpiti
20. 8. -  25. 8. sprejemni preizkus za vpis - naknadni rok
20. 8. -  29. 8. popravni izpiti
20. 8. - 29. 8. letni izpiti - jesenski rok
26. 8. -  29. 8. vpis učencev - naknadni rok

Šolski koledar za glasbene šole v šolskem letu 2023/2024

Šolske počitnice in drugi pomembni datumi

Datum Aktivnost
1. 9. začetek pouka
11. 9. - 15. 9.  letni izpiti – jesenski rok
30. 10. - 3. 11. jesenske počitnice
31. 10. dan reformacije
1. 11. dan spomina na mrtve
25. 12. božič
26. 12. dan samostojnosti in enotnosti
25. 12. – 2. 1. novoletne počitnice
1. 1. – 2. 1. novo leto
22. 1. – 30. 1. letni izpiti – zimski rok
5. 4.  - 25. 4. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
3. 5.  – 15. 5. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
15. 5.  - 20. 5.  informativna dneva za vpis v srednje šole
20.  5. - 30. 5.  zimske počitnice za učence z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel
3. 6. - 10. 6. zimske počitnice za učence z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije
11. 6. - 20. 6. velikonočni ponedeljek
5. 4.  - 25. 4. evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede
20. 8. - 30. 8. dan upora proti okupatorju
20. 8. – 30. 8. prvomajske počitnice
1. 5. – 2. 5. praznik dela
3. 5. pouka prost dan v skladu z drugim odstavkom 10. člena pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole
3. 5.  – 15. 5. objava razpisa za vpis v šolsko leto 2024/2025
15. 5.  - 20. 5.  letni izpiti - majski rok za učence zaključnih razredov osnovnih in srednjih šol
20.  5. - 30. 5.  sprejemni preizkus za vpis
3. 6. - 10. 6. vpis učencev v 1. razred
11. 6. - 20. 6. letni izpiti - junijski rok
20. 6. - 24. 6. vpis učencev v 2. in višje razrede
24. 6.  zaključek pouka - razdelitev spričeval
25. 6. dan državnosti
20. 6. - 28. 6. popravni izpiti
20. 8. - 23. 8. sprejemni preizkus za vpis - naknadni rok
20. 8. - 30. 8. popravni izpiti
20. 8. – 30. 8. letni izpiti – jesenski rok
26. 8. - 30. 8. vpis učencev - naknadni rok