Skoči do osrednje vsebine

Višješolsko strokovno izobraževanje

Višješolsko strokovno izobraževanje je del terciarnega izobraževanja. Gre za izrazito praktično usmerjen študij, ki temelji na jasno definiranih potrebah delodajalcev. Na področju višješolskega strokovnega izobraževanja želimo optimizirati mrežo višjih strokovnih šol, okrepiti sodelovanje na mednarodni ravni ter zagotoviti čim boljšo povezanost z gospodarstvom in stabilen razvoj višjih strokovnih šol. Nadzor izvaja Inšpektorat za šolstvo in šport.

Nepogrešljivi del terciarnega izobraževanja

Tudi v Evropi se čedalje pogosteje poudarja nujnost krajšega terciarnega izobraževanja (angl. tertiary short cycle education oziroma sub-degree level ali short cycle level). Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu (EURASHE) opozarja, da v Evropi kratko terciarno izobraževanje ne sme biti prezrto, če hočemo postati najbolj dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Ugotavlja, da je to izobraževanje prepoznano kot vitalen del visokošolskega in da pomembno pripomore k razvoju vseživljenjskega izobraževanja. Prav zato EURASHE priporoča, naj bo kratko terciarno izobraževanje upoštevano v bolonjskem procesu, naj bo vzpostavljen most med njim in stopenjskim (visokošolskim) študijem.

Ureditev višjega strokovnega izobraževanja

Višje strokovno izobraževanje v Sloveniji ureja Zakon o višjem strokovnem izobraževanju iz leta 2004 s spremembami, del področja pa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju se višje strokovno izobraževanje opredeljuje kot »kratko visokošolsko izobraževanje«. Vladna uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja »KLASIUS« je uvrstila višjo strokovno izobrazbo v skupino VI skupaj z visoko strokovno izobrazbo. Slovensko ogrodje kvalifikacij razvršča višješolsko strokovno izobraževanje na raven kvalifikacije SOK 6, EOK 5 (kratki cikel).

Skupnost višjih strokovnih šol

Skupnost višjih strokovnih šol deluje kot strokovno združenje višjih strokovnih šol. Spodbuja povezovanje višjih strokovnih šol z različnimi deležniki na področju izobraževanja in usposabljanja ter gospodarstva, kar se odraža v inovativnosti in podjetnosti. Prav tako spodbuja in krepi sisteme zagotavljanja kakovosti. Deluje kot skupno raziskovalno telo in izvaja analitično delo. Skupnost višjih strokovnih šol deluje kot vez med višjimi strokovnimi šolami in kot njihov predstavnik v nacionalnem in mednarodnem okolju.