Skoči do osrednje vsebine

Višješolski strokovni študij temelji na usklajenih in jasno definiranih potrebah delodajalcev. Programi so zasnovani kot posebna oblika terciarnega izobraževanja in so izrazito poklicno naravnani. Prav po tem se razlikujejo od visokošolskega študija.

Prednost višješolskega strokovnega študija je tako imenovano praktično izobraževanje, ki študentom omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje relevantnih delovnih izkušenj v času študija.  40 % celotnega študijskega programa na višjih šolah se namreč izvaja v podjetjih.

Podlaga za pripravo višješolskih študijskih programov so poklicni standardi, ki določajo poklicne kompetence. Te v dialogu s socialnimi partnerji določi minister, pristojen za delo. Zaradi prostega pretoka oseb in priznavanja poklicnih kvalifikacij, morajo biti poklicni standardi primerljivi po vsej EU.

2-letni višješolski študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami.

Višješolski strokovni študij omogoča tudi mednarodne izmenjave študentov za opravljanje prakse ali študij v državah programa Erasmus+.

Seznam višješolskih študijskih programov

 1. avtoservisni menedžment (Odredba o sprejemu višješolskih študijskih programov Varovanje in Avtoservisni menedžment),
 2. balet (Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Balet),
 3. bionika (Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Bionika),
 4. digitalni marketing (zasebni program, GEA College - Center višjih šol, d. o. o., sklep Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, 203. seja, 17. 11. 2023),
 5. ekonomist (Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov),
 6. elektroenergetika Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov),
 7. elektronika (Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov),
 8. fotografija (Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programovPravilnik o sprejemu višješolskih študijskih programov Kozmetika, Velnes in spremembah višješolskih študijskih programov Fotografija, Oblikovanje materialov, Medijska produkcija, Gostinstvo in turizem, Gozdarstvo in lovstvo),
 9. geotehnologija in rudarstvo (Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov),
 10. gostinstvo in turizem (Odredba o sprejetju prenovljenih višješolskih študijskih programov Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana), 
 11. gozdarstvo in lovstvo (Pravilnik o višješolskem študijskem programu Gozdarstvo in lovstvoPravilnik o sprejemu višješolskih študijskih programov Kozmetika, Velnes in spremembah višješolskih študijskih programov Fotografija, Oblikovanje materialov, Medijska produkcija, Gostinstvo in turizem, Gozdarstvo in lovstvo),
 12. gradbeništvo (Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov),
 13. hortikultura (Pravilnik o višješolskem študijskem programu Hortikultura),
 14. računalništvo in informatika (Odredba o sprejetju višješolskega študijskega programa Računalništvo in informatika),
 15. komerciala (zasebni program, DOBA EPIS, Višja strokovna šola, sklep Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, 175. seja, 20. 12. 2019),
 16. kozmetika (Pravilnik o sprejemu višješolskih študijskih programov Kozmetika, Velnes in spremembah višješolskih študijskih programov Fotografija, Oblikovanje materialov, Medijska produkcija, Gostinstvo in turizem, Gozdarstvo in lovstvoOdredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Kozmetika),
 17. lesarstvo (Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov),
 18. logistično inženirstvo (Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov, Odredba o sprejetju prenovljenega višješolskega študijskega programa Logistično inženirstvo),
 19. medijska produkcija (Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov, Pravilnik o sprejemu višješolskih študijskih programov Kozmetika, Velnes in spremembah višješolskih študijskih programov Fotografija, Oblikovanje materialov, Medijska produkcija, Gostinstvo in turizem, Gozdarstvo in lovstvo), 
 20. mehatronika (Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov), 
 21. naravovarstvo (Pravilnik o sprejemu višješolskega študijskega programa Naravovarstvo),
 22. oblikovanje materialov (Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programovPravilnik o sprejemu višješolskih študijskih programov Kozmetika, Velnes in spremembah višješolskih študijskih programov Fotografija, Oblikovanje materialov, Medijska produkcija, Gostinstvo in turizem, Gozdarstvo in lovstvo),
 23. organizator socialne mreže (Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov),
 24. poslovni sekretar (Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov),
 25. programiranje (zasebni program, GEA College - Center višjih šol, d. o. o., sklep Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, 200. seja, 21. 4. 2023)
 26. računalništvo (zasebni program, Academia, višja strokovna šola, sklep Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, 191. seja, 17. 12. 2021),
 27. računovodstvo (zasebni program, VEC, Poklicni izobraževalni center (Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Računovodstvo)),
 28. snovanje vizualnih komunikacij in trženja (Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja),
 29. strojništvo (Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov),
 30. telekomunikacije (Odredba o sprejetju višješolskega študijskega programa Telekomunikacije),
 31. upravljanje podeželja in krajine (Pravilnik o višješolskem študijskem programu Upravljanje podeželja in krajine),
 32. ustni higienik (Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Ustni higienik),
 33. varovanje (Odredba o sprejemu višješolskih študijskih programov Varovanje in Avtoservisni menedžment),
 34. varstvo okolja (Odredba o sprejetju višješolskega študijskega programa Varstvo okolja),
 35. velnes (zasebni program, Doba, višja strokovna šola, Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Velnes),
 36. velnes (Pravilnik o sprejemu višješolskih študijskih programov Kozmetika, Velnes in spremembah višješolskih študijskih programov Fotografija, Oblikovanje materialov, Medijska produkcija, Gostinstvo in turizem, Gozdarstvo in lovstvo),
 37. živilstvo in prehrana (Odredba o sprejetju prenovljenih višješolskih študijskih programov Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana).

Višješolski študijski programi se oblikujejo v skladu z Izhodišči, ki jih v Soglasju z ministrom, pristojnim za izobraževanje, sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. 

Programske skupine višješolskih študijskih programov

Študijski programi se po stroškovni zahtevnosti razvrščajo v programske skupine z naslednjimi faktorji:

 1. skupina: 1,1
 2. skupina: 1,25
 3. skupina: 1,35
 4. skupina: 1,60

Študijski programi za izpopolnjevanje

Študijski programi za izpopolnjevanje so namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, posodabljanju in poglabljanju znanja na isti zahtevnostni ravni. Ovrednoteni so z najmanj 10 in največ 35 kreditnimi točkami.

Seznam študijskih programov za izpopolnjevanje:

 1. Študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Disponent prevoza blaga v cestnem prometu (Odredba o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Disponent prevoza blaga v cestnem prometu).
 2. Študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovnjak/strokovnjakinja za inštalacije v pametnih stavbah (Odredba o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovnjak/strokovnjakinja za inštalacije v pametnih stavbah).
 3. Študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Izvajalec/izvajalka ročne limfne drenaže v kozmetiki in velnesu (Odredba o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Izvajalec/izvajalka ročne limfne drenaže v kozmetiki in velnesu).
 4. Študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Velnes maser/maserka (Odredba o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Velnes maser/maserka).
 5. Študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Aromaterapevt/aromaterapevtka v velneški dejavnosti (Odredba o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Aromaterapevt/aromaterapevtka v velneški dejavnosti).
 6. Študijski program za izpopolnjevanje Projektant/projektantka spravila lesa z gozdarsko žičnico (Odredba o sprejetju študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Projektant/projektantka spravila lesa z gozdarsko žičnico)
 7. Študijski program za izpopolnjevanje Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za socialno ekonomijo (Odredba o sprejetju študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovni sodelavec/Strokovna sodelavka za socialno ekonomijo )

Mreža višjih strokovnih šol

Javne višje strokovne šole se ustanavljajo kot javni izobraževalni zavodi ali njihove organizacijske enote, zasebne šole pa se lahko organizirajo tudi kot gospodarske družbe. Zakon določa in ureja strokovne organe šole, ki so obvezni ne glede na njeno organiziranost – tudi takrat, kadar je šola organizirana kot gospodarska družba ali njena enota.  

Javna mreža šol

Sem spadajo:

 • šole, ki jih je ustanovila država,
 • zasebne šole ali zasebniki (pravne ali fizične osebe), ki jim na podlagi javnega razpisa minister pristojen za višje strokovno izobraževanje dodeli koncesijo za izvajanje javnoveljavnega programa. 

Zasebne šole

Višješolsko izobraževanje je mogoče tudi v zasebnih šolah, ki jih ustanovijo pravne ali fizične osebe in izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnoveljavnega programa, imajo predavateljski zbor, ustrezne prostore in opremo, pri delodajalcih zagotovljena mesta za praktično izobraževanje študentov, verificirana pri pristojni zbornici, ter so vpisane v razvid višjih strokovnih šol.