Skoči do osrednje vsebine

S subvencijo študentske prehrane država prispeva k nižjim stroškom študija za študente, ki niso zaposleni.

Upravičenci

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine.

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. 

Upravičenci imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan. Pravico do subvencioniranih obrokov imajo tudi za sobote in nedelje, če v tem času, v skladu s študijskim programom, opravljajo študijske obveznosti in to izkažejo s potrdilom, ki ga izda višja strokovna šola oziroma visokošolski zavod. Subvencionirani obroki se lahko nudijo od 07.00 do 22.00 ure.

Statistika

Tabela prikazuje povprečno mesečno število koristnikov študentske prehrane. Sredstva, izplačana za subvencionirano študentsko prehrano so izražena v evrih. Tabela vsebuje tudi število ponudnikov, razdeljenih po posameznih območjih v Sloveniji.

Naziv kazalnika 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Povprečno mesečno število koristnikov študentske prehrane 47.533 44.928 43.119 41.889 31.257 26.277 40.838
Sredstva izplačana za subvencionirano študentsko prehrano v evrih 12.538.041,08 € 11.693.053,64 € 11.553.308,59 € 10.866.707,40 € 6.148.963,40 € 4.498.979,27 € 11.219.743,47 €
Število ponudnikov
ŠOU v Ljubljani 333 271 316 269 281 223 229
ŠOU v Mariboru 224 170 197 163 168 118 123
ŠOU na Primorskem 60 41 50 36 35 24 25
Višina subvencije 2,63 2,63 2,63 2,69 2,69 2,69 2,82