Skoči do osrednje vsebine

S subvencijo študentske prehrane država prispeva k nižjim stroškom študija za študente, ki niso zaposleni.

Upravičenci

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

Študentu pripada en subvencioniran obrok vsak delovni dan. Dnevno se lahko koristi največ dve subvenciji, in sicer od 8. do 21. ure. 

Subvencije ni možno koristiti od 15. julija do 15. avgusta.

Statistika

Naziv kazalnika 2015 2016 2017 2018
Povprečno mesečno število koristnikov študentske prehrane 51 006 47 533 44 928 43 119
Sredstva izplačana za subvencionirano študentsko prehrano (v evrih) 12 979 789,04 12 538 041,08 11 693 053,64 11 553 308,59
Število ponudnikov
ŠOU v Ljubljani 308 333 271 316
ŠOU v Mariboru 207 224 170 197
ŠOU na Primorskem 60 60 41 50
Višina subvencije 2,63 2,63 2,63 2,63
Iskalnik