Skoči do osrednje vsebine

Strokovni in znanstveni naslovi v terciarnem izobraževanju

Terciarno izobraževanje v Sloveniji obsega višje strokovno izobraževanje in visokošolsko izobraževanje. Z uspešno zaključenim terciarnim izobraževanjem posamezniki pridobijo naslove in nazive, ki jih določa Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih.

Strokovni oziroma znanstveni naslov označuje stopnjo in vrsto izobrazbe, pridobljene na visokošolskem zavodu po študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje. Strokovni naslov pridobi, kdor konča študijski program za pridobitev izobrazbe prve ali druge stopnje, znanstveni naslov pa kdor konča študijski program za pridobitev izobrazbe tretje stopnje.

Posameznik, ki konča višješolski študijski program, pridobi naziv strokovne izobrazbe.

Naslovi po študijskih programih, akreditiranih po 11. 6. 2004

Ta predpis ureja strokovne in znanstvene naslove, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po končanih javno veljavnih študijskih programih prve, druge in tretje stopnje. To so študijski programi, ki so akreditirani na Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo oziroma pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) po 11. 6. 2004.

Ureja tudi nazive strokovne izobrazbe, ki se pridobijo v višjih strokovnih šolah po končanih javno veljavnih višješolskih študijskih programih v skladu z zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje.

Naslovi po študijskih programih, akreditiranih pred 11. 6. 2004

Ta predpis ureja strokovne in znanstvene naslove, ki so bili pridobljeni na visokošolskih zavodih po končanih dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih, akreditiranih na Svetu RS za visoko šolstvo do 11. 6. 2004. 

Visokošolski zavodi so diplomantom študijskih programov za pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004, podeljevali strokovne in znanstvene naslove, ki so bili skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list, RS, št. 83/03) še do 30. 9. 2016.

Uskladitev strokovnih naslovov in akademskih stopenj pred 1998

V skladu z 21. členom Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih so uskladitve strokovnih naslovov, akademske stopnje in znanstvenih naslovov, pridobljenih po visokošolskih programih na območju Republike Slovenije pred uveljavitvijo omenjenega zakona, opravili visokošolski zavodi za programe s svojega študijskega, znanstvenega oziroma umetniškega področja oziroma discipline in jih objavili v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon določa tudi, da:

  • ima, kdor si je pridobil strokovni oziroma znanstveni naslov pred uveljavitvijo tega zakona, pravico do uporabe strokovnega oziroma znanstvenega naslova, kot ga objavijo visokošolski zavodi;
  • se strokovni naslov, pridobljen na visokošolskem zavodu po višješolskem študijskem programu, razpisanem najkasneje v študijskem letu 1995/96, uporablja v nespremenjeni obliki tudi po uveljavitvi tega zakona.

Sklepi o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov: