Skoči do osrednje vsebine

Direktorat za visoko šolstvo opravlja naloge za izvajanje dejavnosti na področju visokega šolstva in vrednotenja ter priznavanja izobraževanja. Med drugim vodimo dejavnosti, ki visokošolskim zavodom omogočajo slediti pospešeni dinamiki sprememb razvoja družbe in potreb po učinkovitem reševanju sodobnih izzivov, kot so zagotavljanje kakovosti v mednarodnem merilu, stimulativni delovni in študijski pogoji, visoki standardi akademske kulture in etike, odzivanje na sedanje in prihodnje potrebe gospodarstva in negospodarstva ter splošnega družbenega okolja, spoštovanje institucionalne avtonomije, družbena odgovornost, integriteta in zaupanje, enakost in nediskriminatornost, dostojanstvo, pravičnost in vključenost ter zavezanost celovitemu in učinkovitemu ustvarjanju pogojev za doseganje blaginje družbe. S finančno podporo projektom omogočamo izvajanje številnih programov in dejavnosti na področju visokega šolstva ter skrbimo za uresničevanje nacionalnega programa visokega šolstva.

Sodelujemo pri pripravi predlogov zakonskih rešitev ter drugih aktov in ukrepov, pri čemer je naša ključna naloga zagotavljanje pogojev za razvoj in kakovost visokošolskega izobraževanja.   

  • Visokošolsko izobraževanje

    Vpis v v visoko šolo, evidenca visokošolskih zavodov, zasebni visokošolski učitelji, financiranje študija, stopnje in ravni visokošolske izobrazbe

  • Vrednotenje in priznavanje izobraževanja

    Vrednotenje, priznavanje izobraževanja, Lizbonska konvencija, opravljanje reguliranih poklicev, overitev, legalizacija javnih listin, vključevanje priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja, šolski sistem, slovensko ogrodje kvalifikacij

Sektorja direktorata