Skoči do osrednje vsebine

eVodnik za ozelenitev visokega šolstva

Ilustracija globusa, rastlin, eksperimenta, raziskav in učenja v oblačku.

Foto: Nino Volf

Danes na vsakem koraku slišimo besedni zvezi "zeleni prehod" in "trajnostni razvoj", vendar hkrati ugotavljamo, da se razumevanje pojmov "zeleno", "ozelenitev" in "trajnostno" lahko zelo razlikuje. V Sloveniji predstavljata osnovno izhodišče za razumevanje "zelenega prehoda" in "trajnostnega razvoja" nedvomno temeljna mednarodna akta na tem področju, ki sta zavezujoča tudi za Slovenijo: Evropski zeleni dogovor in Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki sta med seboj povezana, vendar ima vsak svoje cilje.

Kaj pomeni ozelenitev visokega šolstva?

V tem eVodniku to razumemo kot preobrazbo vseh področij visokošolskega ekosistema  skladno z načeli trajnostnosti:

  1. poučevanja in kurikuluma
  2. produkcije znanja (raziskave in inovacije)
  3. družbene odgovornosti
  4. upravljanja:
    • infrastrukturni vidik
    • organizacijski vidik

Ta eVodnik, ki se bo nenehno posodabljal, saj se to področje zelo hitro razvija, je plod povezanih prizadevanj Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ob podpori evropske skupnosti znanja in inovacij Climate KIC, da bi prispevali k skupnemu razumevanju in spodbujanju ozelenitve visokega šolstva v Sloveniji. V njem boste našli tudi ePojmovnik, katerega namen je v več kot 120 geslih čim bolj jasno opredeliti splošne pojme s širšega področja zelenega prehoda in trajnostnega razvoja. Poleg ePojmovnika ponuja tudi mednarodne usmeritve, informacije o trenutnih procesih sistemske podpore ozelenitvi visokega šolstva v Sloveniji in nekaj smernic, kako pristopiti k ozelenitvi visokega šolstva, prinaša pa tudi primere iz slovenskega visokošolskega prostora.

Viri