Skoči do osrednje vsebine

Pojmovnik osnovnih izrazov ozelenitve visokega šolstva je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z vprašanji varstva okolja, zelenega prehoda in trajnostnega razvoja v povezavi z izobraževalnim sektorjem, zlasti z visokim šolstvom. V njem so zbrani in pojasnjeni izrazi, ki se pogosto uporabljajo na teh področjih, tako da lahko služi kot pripomoček za boljše razumevanje in komunikacijo med deležniki.

Ozelenitev visokega šolstva je pomemben del širšega procesa zelenega prehoda družbe, ki je nujen za reševanje podnebne in okoljske krize, s katero se soočamo. Ker se z ozelenitvijo visokega šolstva srečujemo predstavniki različnih strok in poklicev, je pomembno, da imamo skupen jezik in da se med seboj razumemo. Vendar pa so nekateri izrazi, ki se nanašajo na ozelenitev, lahko različno razumljeni in uporabljeni v različnih kontekstih, kar lahko povzroča zmedo in nesporazume. Zato so izvajalci pilotnih projektov v okviru Reforme visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0, ki jo vodi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, izrazili potrebo po dokumentu, ki bi ponujal enotne in jasne razlage izrazov, ki se uporabljajo na področju ozelenitve visokega šolstva.

Pojmovnik ni namenjen zgolj strokovnjakom za posamezna področja, ampak je dostopen in razumljiv za vsakogar. Pri razlagi izrazov smo upoštevali različne vire, predvsem evropsko in nacionalno zakonodajo, pojmovnike mednarodnih in nekaterih slovenskih državnih organizacij, ter dali prednost definicijam, ki jih uporabljajo javne organizacije in združenja. Viri so navedeni spodaj. Razlage izrazov niso povzete iz enega samega vira, ampak so večinoma kombinacija več uporabljenih virov, pri čemer smo poskušali doseči največjo možno natančnost in skladnost.

ePojmovnik je koncipiran kot živ pripomoček, ki se bo dopolnjeval, saj gre za področje, ki se hitro razvija. Če bi ga želeli aktivno soustvarjati (npr. predlagati dopolnitev opisa kakšnega termina, predlagati uvrstitev novega termina v pojmovnik) nam prosim pišite.