Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za visoko šolstvo pripravljamo sistemske rešitve za oblikovanje politike oziroma strategijo razvoja visokega šolstva. To vključuje pripravo predpisov s področja visokega šolstva, spremljanje in vrednotenje učinkov nacionalnega programa visokega šolstva ter vključevanje v evropski visokošolski prostor oz. regionalne integracije in organe EU. Skrbimo za evidenco visokošolskih zavodov, študijskih programov, zasebnih visokošolskih učiteljev, študentske domove in subvencionirano bivanje visokošolskih študentov. Večji del nalog zavzema financiranje visokošolskih in drugih zavodov. Spremljamo socialno-ekonomska vprašanja študentov, skrbimo za izvajanje strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020 in za spodbujanje učenja slovenščine. 

 • Vpis v visoko šolstvo

  Razpisi za vpis v javnoveljavne visokošolske študijske programe v Sloveniji so objavljeni na spletnem portalu eVŠ. Za novo študijsko leto se začnejo objavljati predvidoma od začetka februarja dalje. Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo za vpis na spletnem portalu eVŠ.

 • eVŠ evidenca visokošolskih zavodov in študijskih programov

  V eVŠ evidenci visokošolskih zavodov vodimo podatke o akreditiranih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, v eVŠ evidenci študijskih programov pa podatke o javnoveljavnih študijskih programih in študijskih programih za izpopolnjevanje, določenih v Zakonu o visokem šolstvu.

 • Razvid zasebnih visokošolskih učiteljev

  Razvid zasebnih visokošolskih učiteljev je evidenca zasebnih visokošolskih učiteljev, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

 • Financiranje visokošolskega študija

  Namen financiranja visokošolskega študija je kakovostno in učinkovito izobraževanje ter čim boljše uresničevanje ciljev študijskih programov. Denarna sredstva za študijsko dejavnost zagotavljamo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije javnim visokošolskim zavodom in visokošolskim zavodom s koncesijo.

 • Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe

  S formalnim izobraževanjem dosežemo določeno stopnjo izobrazbe, ki jo izkazujemo z javno listino.

 • Strokovni in znanstveni naslovi v terciarnem izobraževanju

  Terciarno izobraževanje v Sloveniji obsega višje strokovno izobraževanje in visokošolsko izobraževanje. Z uspešno zaključenim terciarnim izobraževanjem posamezniki pridobijo naslove in nazive, ki jih določa Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih.

 • Internacionalizacija visokega šolstva

  Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport si prizadevamo za odpiranje visokošolskega prostora, hitrejši prenos znanja, spodbujanje kroženja možganov ter zagotavljanje sodobnih kompetenc in izkušenj vseh, ki soustvarjajo visokošolski prostor.

 • Subvencionirano bivanje študentov

  Do subvencij za bivanje so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom ali zasebnikom sklenejo nastanitveno pogodbo.

 • Subvencionirana študentska prehrana

  S subvencijo študentske prehrane država prispeva k nižjim stroškom študija za študente, ki niso zaposleni.