Skoči do osrednje vsebine

eVŠ evidenca visokošolskih zavodov in študijskih programov

V eVŠ evidenci visokošolskih zavodov vodimo podatke o akreditiranih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, v eVŠ evidenci študijskih programov pa podatke o javnoveljavnih študijskih programih in študijskih programih za izpopolnjevanje, določenih v Zakonu o visokem šolstvu.

Podatke v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov (eVŠ) sporoča Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Za pridobivanje podatkov iz eVŠ evidenc visokošolskih zavodov in študijskih programov je vzpostavljen spletni servis.

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, je bil leta 2016 ukinjen razvid visokošolskih zavodov, ki ga je vodilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. S tem je prenehal veljati tudi Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov in zagotavljanju podatkov za eVŠ, razen v delu, ki se nanaša na pridobivanje podatkov za evidenci iz 81.č in 81.d člena zakona. Podatki, ki so bili zbrani v razvidu visokošolskih zavodov, so zdaj razvidni iz Zbirke podatkov eVŠ.