Skoči do osrednje vsebine

Subvencionirano bivanje študentov visokošolskega študija

Do subvencij za bivanje so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom ali zasebnikom sklenejo nastanitveno pogodbo.

Razpis za bivanje

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport vsako leto objavimo Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih, kjer kandidat preko elektronske vloge odda prijavo za sprejem/podaljšanje bivanja na željen študentski dom, dijaški dom, zasebni študentski dom ali k zasebniku.  

Za novo študijsko leto se razpis objavi do 1. junija.

V objavljenih razpisih kandidati lahko preverijo:

  • prijavne roke,
  • število razpoložljivih ležišč po posameznih visokošolskih središčih,
  • ali izpolnjujejo pogoje za bivanje,
  • kako se lahko prijavijo.

Informacije o razpisanih ležiščih so objavljena v razpisu za bivanje, ki ga objavi ministrstvo za vsa tri visokošolska središča (Ljubljana, Maribor in Koper). Običajno se objavi skupen razpis za vsa 3 visokošolska središča. Po potrebi se lahko objavijo še dodatni razpisi med letom za bivanje v posameznem visokošolskem središču, odvisno od razpoložljivosti ležišč.

Prošnja za bivanje

Prošnjo za bivanje lahko oddajo študenti, ki morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo,
  • niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine,
  • povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
  • stalno prebivališče imajo oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
  • niso izključeni iz študentskega doma.

Postopek vložitve prošnje za bivanje je opisan v spodnji storitvi.

Postopek

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport