Skoči do osrednje vsebine

Do subvencij za bivanje so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom ali zasebnikom sklenejo nastanitveno pogodbo.

Javni razpis za bivanje

Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije vsako leto objavimo Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih, kjer kandidat preko elektronske vloge odda prijavo za sprejem/podaljšanje bivanja na željen študentski dom, dijaški dom, zasebni študentski dom ali k zasebniku.  

Za novo študijsko leto se javni razpis objavi do 1. junija.

V objavljenem javnem razpisu kandidati lahko preverijo:

  • prijavne roke,
  • število razpoložljivih ležišč po posameznih visokošolskih središčih,
  • ali izpolnjujejo pogoje za bivanje,
  • kako se lahko prijavijo.

Prošnja za bivanje

Prošnjo za bivanje lahko oddajo študenti, ki morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo,
  • niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine,
  • povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
  • stalno prebivališče imajo oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
  • niso izključeni iz študentskega doma.

Postopek vložitve prošnje za bivanje je opisan v spodnji storitvi.

Postopek

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije