Skoči do osrednje vsebine

Razvid zasebnih visokošolskih učiteljev je evidenca zasebnih visokošolskih učiteljev, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

Visokošolski zavodi lahko izvajanje posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja prepustijo zasebnemu visokošolskemu učitelju.

Zasebni visokošolski učitelj je, kdor je izvoljen v naziv visokošolskega učitelja in je vpisan v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Postopek vpisa in izbrisa iz razvida je opisan v spodnji storitvi.

Postopek vpisa v razvid

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Postopek vpisa in izbrisa ter vsebino in način vodenja razvida zasebnih visokošolskih učiteljev določa Pravilnik o postopku za vpis in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev.