Skoči do osrednje vsebine

Razpisi za vpis v javnoveljavne visokošolske študijske programe v Sloveniji so objavljeni na spletnem portalu eVŠ. Za novo študijsko leto se začnejo objavljati predvidoma od začetka februarja dalje. Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo za vpis na spletnem portalu eVŠ.

Razpisi za vpis

Razpisi za vpis v javnoveljavne študijske programe na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih se objavljajo na spletnem portalu eVŠ, kjer kandidat preko elektronske vloge odda tudi prijavo za vpis na želen visokošolski zavod (fakulteto, visoko strokovno šolo, akademijo). V objavljenih razpisih kandidati lahko preverijo:

  • prijavne roke,
  • število razpoložljivih vpisnih mest,
  • ali izpolnjujejo pogoje za vpis na želen študijski program,
  • katera merila se upoštevajo v primeru omejitve vpisa (to je, ko število prijav presega razpoložljiva vpisna mesta),
  • kdaj bodo potekali preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, če jih študijski program zahteva med pogoji za vpis,
  • do kdaj je treba poslati priloge o dokazilih, če jih razpis zahteva.

Informacije o razpisanih študijskih programih

Razpoložljiva vpisna mesta so objavljena v razpisu za vpis, ki ga objavi univerza ali samostojni visokošolski zavod za svoje študijske programe. Običajno se objavljajo ločeni razpisi za dodiplomske in podiplomske študijske programe. Izjema je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in samostojnih visokošolskih zavodov, ki se objavlja skupaj za javne visokošolske zavode in koncesije, ker izbirni postopka v prvem in drugem prijavnem roku potekata centralno preko visokošolskih prijavno-informacijskih služb. Vsi ostali prijavni roki potekajo preko visokošolskih zavodov.

Postopek vpisa v visoko šolstvo

Vpis na javne in zasebne visokošolske zavode (fakultete, visoke strokovne šole, akademije) v dodiplomske in podiplomske študijske programe poteka elektronsko na spletnem portalu eVŠ.

Za izpolnjevanje prijave za vpis potrebuje kandidat elektronski naslov, saj bo po zaključenem izpolnjevanju prijave nanj poslan izpolnjen obrazec prijave v obliki pdf dokumenta.  Kandidati lahko odda prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez kvalificiranega digitalnega potrdila z uporabniškim imenom in geslom.

Postopek vpisa je podrobneje opisan v spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije