Skoči do osrednje vsebine

Ilustrativni prikaz povezovanja posameznikov in posredovanja znanja.
Platforma znanja je pobuda Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, s katero želimo vzpostaviti trajnejši okvir za redno informiranje deležnikov o aktualnih evropskih pobudah, kot tudi za sodelovanje, sooblikovanje in izmenjavo mnenj na področjih visokega šolstva, raziskav in inovacij.

Na ta način želimo okrepiti so-oblikovanje in skupno uresničevanje politik na teh področjih, podpreti vpetost slovenskega visokošolskega, raziskovalnega in inovacijskega prostora v evropski prostor, učinkovito spodbujati sinergije med področji in skupaj graditi družbo znanja, ki lahko bistveno prispeva k dobrobiti državljank in državljanov.