Skoči do osrednje vsebine

4. posvet Platforma znanja: »Prihodnost vrednotenja raziskav«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je organiziralo 4. posvet Platforme znanja z naslovom »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«. Na dogodku so bile predstavljene aktualne pobude za prihodnji razvoj vrednotenja na področju raziskav na EU ravni in izmenjana mnenja o izzivih in prioritetah prenove na nacionalni ravni.

Na ravni EU je bil julija letos objavljen Dogovor o prenovi vrednotenja na področju raziskav (v angleščini Agreement on Reforming Research Assessment) in na tej osnovi s 1. decembrom 2022 vzpostavljena Koalicija za napredek ocenjevanja na področju raziskav (v angleščini Coalition for Advancing Research Assessment - CoARA), ki so se ji že pridružile tudi nekatere slovenske institucije in organizacije. Sporazum je sicer podpisalo že več kot 400 organizacij iz vse Evrope. Med njimi je največ univerz, poleg njih pa tudi raziskovalni inštituti in raziskovalne infrastrukture, zasebne raziskovalne ustanove, akademije in neprofitne organizacije. Podpisalo ga je tudi osem nacionalnih ali regionalnih agencij, ki financirajo raziskave, in Evropska komisija.

Na ministrstvu smo organizirali posvet z namenom neposredne predstavitve nadaljnjih aktivnosti na ravni EU in razprave s ključnimi nacionalnimi deležniki o tem, kaj pobuda pomeni za slovensko raziskovalno okolje. Posvet je bil zato razdeljen na dve panelni razpravi z udeleženci. V prvem delu posveta so predstavniki Evropske komisije, EUA in Science Europe, treh institucij, ki so bile med gonilnimi silami navedenega procesa in mu tudi v prihodnje ostajajo zavezane, predstavili poglede na prenovo.

Preliminarna analiza o možnih preprekah za izvajanje prenove na področju sistema vrednotenja raziskav, raziskovalcev in raziskovalnih institucij v skladu z vizijo Dogovora o prenovi vrednotenja na področju raziskav, ki jo je med državami članicami opravila Evropska komisija v okviru Foruma ERA, je pokazala, da je določene prepreke za prenovo že mogoče identificirati. Značilno zanje je, da so izrazito heterogene in specifične za posamezna nacionalna okolja, zato je tudi rešitve zanje potrebno iskati in izvajati na nacionalni ravni. Najbolj učinkovit način za prepoznavanje ključnih ovir za spremembe (in njihovih možnih rešitev) je spodbujanje dialoga med deležniki in nacionalnimi organi na nacionalni ravni.

V drugem delu posveta je zato sledila panelna razprava, ki so jo odprli prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, raziskovalec prof. dr. Matevž Dular s Fakultete za strojništvo UL, izr. prof. dr. Matjaž Kuntner, predstavnik Nacionalnega inštituta za biologijo, dr. Primož Pristovšek, ARRS, in dr. Franci Demšar, NAKVIS. V razpravi je bila jasno izražena potreba po nacionalnem dialogu in nadaljevanju razprave o vprašanjih prenove vrednotenja na področju raziskav. Razpravljalci se zavedajo, da je reforma ocenjevanja dolgotrajen proces in čeprav je odprtih vprašanj veliko, ima raziskovalna skupnost pozitiven in optimističen odnos do reforme. Zagotavljanje zadostnih sredstev za delovanje znanosti pa je ključno tudi za reformo ocenjevanja raziskav.

Posnetek 4. posveta v okviru pobude Platforme znanja si lahko ogledate na »4. Platforma znanja: Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«