Skoči do osrednje vsebine

7. posvet Platforme znanja: "Sooblikovanje 10. okvirnega programa za raziskave in inovacije"

19. decembra 2023 je potekala 7. Platforma znanja s polnim naslovom Vizionarska delavnica - sooblikovanje 10. okvirnega programa za raziskave in inovacije (10. OP), kjer smo o 10. OP z deležniki razmišljali preko sklopov in v delavniškem načinu odgovarjali na vprašanja o tem, kateri so elementi Obzorja Evropa, ki bi jih bilo potrebno ohraniti, nadgraditi in katere spremeniti ali celo ukiniti.

Aktualni okvirni program za raziskave in inovacije Evropske Unije se imenuje Obzorje Evropa in je že deveti po vrsti ter traja sedem let, od 2021 – 2027. Naslednji okvirni program za raziskave in inovacije še nima določenega imena in ga trenutno naslavljamo kot »10. okvirni program« (10. OP).

Okvirni programi za raziskave in inovacije EU so programi, ki določajo usmeritve, cilje in finančna sredstva za raziskave in inovacije v določenem obdobju. Vzpostavljeni so z namenom spodbujanja znanstvene odličnost in tehnološkega napredka ter reševanja družbenih izzivov. Program zagotavlja sredstva za raziskovalne in inovacijske projekte v različnih sektorjih, vključno z zdravjem, okoljem, energetiko, digitalno tehnologijo, družbeno-humanističnih znanosti, prostorom, prehrambno varnostjo in drugih.

Vmesna ocena programa Obzorje Evropa (na voljo v letu 2024) bo tista, ki bo zagotovila vsebinsko osnovo za zagon refleksije o tem, katere prioritete bodo tvorile usmeritev evropskih raziskovalnih in inovacijskih politik po letu 2027. Evropska komisija je maja 2023 objavila poziv kandidatkam in kandidatom za skupino na visoki ravni o vmesnem vrednotenju Obzorja Evropa in pričakuje, da bo skupina do konca leta 2024 podala priporočila za prihodnje politike na področju raziskav in inovacij. Uradna pogajanja o 10. OP so načrtovana za drugo polovico leta 2025, in sicer na podlagi predloga, ki ga bo oblikovala že novo sestavljena Evropska komisija.

Države članice so skupaj z Direktoratom za raziskave in inovacije Evropske komisije že zagnale razpravo o 10. OP v okviru Svetovalnega odbora za strateško politiko o vprašanjih v zvezi z raziskavami in inovacijami v Evropskem raziskovalnem prostoru (odbor ERAC). Vzporedno s tem procesom smo tudi na Direktoratu za znanost in inovacije Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) pričeli s postopki internih razprav o ključnih elementih prihodnjega okvirnega programa.

Kljub temu, da je zagon jubilejnega 10. OP oddaljen dobra štiri leta, zagon je namreč načrtovan za leto 2028 in bo predvidoma trajal sedem let, do leta 2034, na MVZI ocenjujemo, da je sedaj ravno pravi trenutek, da pričnemo z zbiranjem vtisov, izkušenj, povratnih informacij upravičencev okvirnega programa, tako tistih, ki so oddajali projektne predloge, tistih, ki so jih tudi uspešno pridobili, ocenjevalcev projektov kot tudi tistih, ki se z okvirnim programom srečujejo prvič. Z delavnico smo tako želeli v skupnem ustvarjalnem duhu sooblikovati čim večje število novih, sodobnih, inovativnih in celo radikalnih idej glede strukture in delovanja novega 10. OP na nacionalni ravni.

Udeleženci so delili svoje vidike o:

  • kateri so najuspešnejši elementi Obzorja Evropa (in predhodnikov), ki bi jih bilo potrebno ohraniti, nadgraditi ali obnoviti?
  • Kaj trenutno ne deluje in bi bilo potrebno spremeniti ali celo ukiniti v 10. OP?
  • Kako bi izgledal idealen evropski okvirni program za financiranje raziskav in inovacij?

seznam pozitivnih lastnosti okvirnega programa, kot rezultat delavniškega dela po skupinah

Nekaj izsekov rezultatov dela po skupinah

1 / 2

Ugotovili smo, da bo potreben velik poudarek na prehodu znanja v inovacije in teh v neopredmeteno premoženje podjetij (programi, know-how, poslovni modeli, blagovne znamke...). Med drugimi je bil izrečen tudi poudarek na trajnostnih rešitvah in sodelovanju z industrijo.

Udeleženci so bili enotni glede pomena bazičnih raziskav kot osnove za razumevanje temeljnih konceptov in inovacij in so poudarili, da brez teh (temeljnih raziskav) ni mogoče doseči dolgoročnih in trajnostnih rešitev. Razprava je izpostavila tudi pomen in nujnost omogočanja sofinanciranja raziskav z nižjo stopnjo tehnološke razvitosti. 

Poudarili so, da je sodelovanje med različnimi sektorji, disciplinami in institucijami ključno za obravnavanje kompleksnih izzivov in da morajo biti teme odprte in dovolj široke, da omogočajo raznolike prispevke, oz. celo brez vnaprej predpisanih tem in s tem bolj fokusirane na reševanje problemov/izzivov.

Udeleženci so izrazili tudi navdušenje nad priložnostjo za sodelovanje pri kreiranju prihajajočega 10. OP.