Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za trg dela in zaposlovanje skrbimo za politiko zaposlovanja doma in v tujini, zavarovanje za primer brezposelnosti, programe aktivne politike zaposlovanja, uveljavljanje poklicnih standardov, certifikatnega sistema, urejamo področje prostega pretoka delovne sile in izobraževanje odraslih. Med prednostnimi nalogami direktorata je uresničevanje ciljev razvoja trga dela in politike zaposlovanja, ki temelji na evropski strategiji zaposlovanja.

Na podlagi analiz vsako leto opredelimo prednostne naloge pri razreševanju najbolj perečih težav na področju zaposlovanja. Ključni instrument za zniževanje brezposelnosti so programi aktivne politike zaposlovanja.

Organizacijske enote direktorata

 • Sektor za vseživljenjsko učenje

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Direktorat za trg dela in zaposlovanje

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Sektor za delovne migracije

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Direktorat za trg dela in zaposlovanje

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Sektor za zaposlovanje

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Direktorat za trg dela in zaposlovanje

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

Iskalnik