Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za trg dela in zaposlovanje skrbimo za politiko zaposlovanja doma in v tujini, zavarovanje za primer brezposelnosti, programe aktivne politike zaposlovanja, uveljavljanje poklicnih standardov, certifikatnega sistema, urejamo področje prostega pretoka delovne sile. Med prednostnimi nalogami direktorata je uresničevanje ciljev razvoja trga dela in politike zaposlovanja, ki temelji na evropski strategiji zaposlovanja.

Na podlagi analiz vsako leto opredelimo prednostne naloge pri razreševanju najbolj perečih težav na področju zaposlovanja. Ključni instrument za zniževanje brezposelnosti so programi aktivne politike zaposlovanja.

Področja in teme

 • Zaposlovanje

  Trg dela, ukrepi države, gospodarstvo, aktivna politika zaposlovanja, brezposelni, zaposleni, zaposlovanje, usposabljanje, zavod, sklad.

 • Delovne migracije

  Napotitev delavcev, zaposlovanje in delo tujcev, koordinacija sistemov socialne varnosti

 • Štipendije

  Kadrovska, državna, Zoisova, Štipendija Ad futura, štipendija za deficitarne poklice, sodnike, državne tožilce, odvetnike, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendije tujih vlad

 • Subvencionirana študentska prehrana

  S subvencijo študentske prehrane država prispeva k nižjim stroškom študija za študente, ki niso zaposleni.

 • Pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

  Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) lahko kandidati pridobijo na dva načina: po zaključku šolanja (šolska pot), kjer poleg NPK dobijo tudi stopnjo izobrazbe, in preko postopka certificiranja po Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK).

Organizacijske enote direktorata